Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1995 z dne 26. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1995 z dne 26. 10. 1995

Kazalo

2863. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 1995, stran 4859.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95), 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 5. oktobra 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 1995
1. člen
V odloku o proračunu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 57/95) se za 14. členom doda nov 14.a člen, ki se glasi:
Župan občine je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi sredstev rezerv Občine Žalec do višine 1,000.000 tolarjev v posameznem primeru, vendar samo za namene iz 1. točke 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94).
– o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve.
Župan o porabi sredstev rezerv Občine Žalec ter tekoče proračunske rezerve poroča občinskemu svetu.
2. člen
Odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-003/95
Žalec, dne 5. oktobra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
Občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.