Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1994 z dne 27. 10. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1994 z dne 27. 10. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2392. Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi
2393. Zakon o upravi

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2394. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2395. Sklep o izjemni odmeri družinske pokojnine družinskemu članu osebe, ki ima posebne zasluge na področju znanosti

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2396. Seznam gotovih zdravil, za katera je bilo od 1. 7. 1994 do 30. 9. 1994 dano dovoljenje, da smejo v promet

USTAVNO SODIŠČE

2398. Odločba o ugotovitvi, da 26. člen zakona o državnem svetu ni v neskladju z ustavo
2399. Odločba o ugotovitvi, da določba 2. alinee drugega odstavka 274. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ni v skladu z ustavo

BANKA SLOVENIJE

2397. Sklep o kratkoročnih posojilih bankam

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE

2400. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. avgusta 1994
2401. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
2402. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
2403. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
2404. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
2405. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
2406. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2407. Kolektivna pogodba za usnjarsko-predelovalno industrijo Slovenije

OBČINE

Brežice

2408. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o usmeritvi in omejitvi prometa na območju dela mesta Brežice

Idrija

2409. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije občine Idrija in občine Cerkno
2410. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje zaselka Zabreznica in Orehovska grapa

Jesenice

2411. Odlok o določitvi volilnih enot v občini Jesenice

Kranj

2412. Pravilnik o dodeljevanju občinskih neprofitnih in profitnih stanovanj v najem

Ljubljana-Šiška

2413. Odlok o varnosti prometa na Zbiljskem jezeru in ostalih vodah na območju občine Ljubljana Šiška
2414. Odlok o razglasitvi Velikega Brezarjevega brezna in grobišča žrtev povojnih pobojev za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost

Mozirje

2415. Odlok o zazidalnem načrtu obrtno-stanovanjske cone "Spodnji trg" v naselju Gornji Grad

Radovljica

2416. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Komunala Radovljica

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

95. Zakon o ratifikaciji Ustave Mednarodne telekomunikacijske zveze, Konvencije Mednarodne telekomunikacijske zveze in Izbirnega protokola o obveznem reševanju sporov v zvezi z Ustavo Mednarodne telekomunikacijske zveze, Konvencijo Mednarodne telekomunikacijske zveze in Izvršilnima pravilnikoma

Vlada Republike Slovenije

96. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo Republike Madžarske o sodelovanju na področju politike dela
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti