Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1994 z dne 27. 10. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1994 z dne 27. 10. 1994

Kazalo

2408. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o usmeritvi in omejitvi prometa na območju dela mesta Brežice, stran 3755.

Izvršni svet Skupščine občine Brežice je na podlagi 9. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 1/91) in poslovnika Izvršnega sveta SO Brežice sprejetega 8. 8. 1991 pod št. 014-3/91-7, na 41. izredni seji dne 14. 10. 1994 sprejel
ODREDBO
o spremembi in dopolnitvi odredbe o usmeritvi in omejitvi prometa na območju dela mesta Brežice
1. člen
V odredbi o usmeritvi in omejitvi prometa na območju dela mesta Brežice (Uradni list SRS, št. 34/88) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
"Enosmerno urejen promet poteka po:
– Cesti prvih borcev na odseku od hišne št. 20 (pri občini) do hišne št. 1 (pri sodišču) v smeri proti sodišču;
– Cesti prvih borcev od hišne št. 18 (občine) do hišne št. 1 (pri gradu) v smeri proti gradu;
– Bizeljski cesti na odseku od Ulice stare pravde do Ceste prvih borcev v smeri proti Cesti prvih borcev;
– Kržičnikovi ulici na odseku od Ceste prvih borcev do Ulice stare pravde v smeri proti Ulici stare pravde;
– Černelčevi ulici na odseku od Ceste prvih borcev do ulice Pod obzidjem v smeri proti ulici Pod obzidjem".
2. člen
Za 5. členom se doda nov člen 5. a, ki se glasi: "Dvosmerno urejen promet poteka po Kržičnikovi ulici na odseku od križišča z Ulico stare pravde do križišča z ulico Pod obzidjem."
3. člen
V 7. členu se spremeni zadnja alinea in se glasi:
"Ulica stare pravde od hišne št. 26 do hišne št. 6."
4. člen
V 14. členu se črta pika na koncu stavka in doda naslednje besedilo: "in šolskih prevozov."
5. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi: "Prometni režim je obdelan v Projektu horizontalne in vertikalne prometne signalizacije mestnih ulic v Brežicah, pod št. 94042, ki jo je izdelal Savaprojekt Krško v oktobru 1994."
6. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi: "Podjetje za redno vzdrževanje in varstvo cest Novo mesto poskrbi za ureditev cestno prometne signalizacije do 24. 10. 1994".
7. člen
V 17. členu se črta pika na koncu stavka in doda naslednje besedilo: "ter komunalni nadzornik občine Brežice".
8. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 24. 10. 1994.
Št: 343-63/94-5
Brežice, dne 14. oktobra 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.

AAA Zlata odličnost