Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1994 z dne 27. 10. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1994 z dne 27. 10. 1994

Kazalo

2409. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije občine Idrija in občine Cerkno, stran 3756.

Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) in 4. člena odloka o začasni ureditvi vprašanj v zvezi s pristojnostmi zborov in volitvami funkcionarjev občinske skupščine ter Izvršnega sveta Skupščine občine Idrija (Uradni list RS, št. 16/90, 26/90, 33/90, 4/91, 10/91 in 28/94) so zbor združenega dela, zbor krajevnih skupnosti in družbenopolitični zbor občine Idrija na skupni seji dne 10. 10.1994 sprejeli
SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije občine Idrija in občine Cerkno
I
V občinsko volilno komisijo občine Idrija se imenujejo:
1. Andrej Rozman, roj. 1956, Hotedršica 11 c, dipl. prav., predsednik
2. Jana Petrič, roj. 1963, Idrija, V. Mohoriča 4, dipl. prav., namestnik
3. Jožica Skrt, roj. 1969, Idrija, Mrakova 20, dipl. ek., član
4. Niko Šemrov, roj. 1948, Gore 8, pravnik, namestnik
5. Vojko Krivec, roj. 1949, Idrija, Študentovska 11, dipl. prav., član
6. Renata Bizjak, roj. 1958, Sp. Idrija, Mokraška vas 37, administrator, namestnik
7. Jože Kenk, roj. 1957, Črni vrh 108, dipl. prav., član
8. Andrejka Rudolf, roj. 1970, Lome 30, višja uprav. delavka, namestnik
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Skupščine občine Idrija, tel. 065/71-788.
II
V občinsko volilno komisijo občine Cerkno se imenujejo: .
1. Julijana Mlakar, roj. 1965, Gorenji Novaki 36, dipl. prav., predsednik
2. Vlasta Primožič, roj. 1952, Cerkno, Cesta na Plužnje 5, pravnik, namestnik
3. Franc Ferjančič ml., roj. 1958, Cerkno, Cesta na Plužnje 8, dipl. inž., član
4. Irma Dežela, roj. 1957, Cerkno, Bevkova ulica 16, višji uprav, del., namestnik
5. Uroš Grošelj, roj. 1966, Cerkno, Platiševa 16, pravnik, član
6. Vojko Zidarič, roj. 1953, Cerkno Platiševa 11, stroj, tehnik, namestnik
7. Lizabeta Božič, roj. 1953, Cerkno, Cesta na Plužnje 41, ekonom, tehnik, član
8. Ivah Roje, roj. 1951, Cerkno, Mostaniška cesta 1, inž., namestnik
. Sedež občinske volilne komisije občine Cerkno je v prostorih Krajevne skupnosti Cerkno, tel. 065/750-68.
III
Sklep velja takoj.
Št. 008-3/94
Idrija, dne 10. oktobra 1994.
Predsednik
Skupščine občine Idrija
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost