Številka 66
Uradni list RS, št. 66/1994 z dne 21. 10. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/1994 z dne 21. 10. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2322. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2323. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2324. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2325. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2326. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2327. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2328. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2329. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2330. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2331. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2332. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2333. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2334. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2335. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2336. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2337. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2338. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2339. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2340. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2341. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2342. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2343. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2344. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2345. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2346. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2347. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2348. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2349. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2350. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2351. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2352. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2353. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2354. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2355. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2356. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2357. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2358. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2359. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2360. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2361. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2362. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2363. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2364. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2365. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2366. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2367. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2368. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2369. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2370. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2371. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2372. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2373. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2374. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Drugi akti

2375. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2376. Odlok o pomilostitvi obsojencev

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2377. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mošenika in Trebuščice za vzrejo salmonidnih vrst rib
2378. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mitroviškega potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople, Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije

Sklepi

2379. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka
2380. Sklep o spremembi sklepa Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, št. 114-02/90-1/11-8 z dne 31. 10. 1991

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2381. Pravilnik o uporabi predpisov s področja telekomunikacij
2382. Pravilnik o registru političnih strank ter o obrazcu ustanovne izjave
2383. Navodilo o izvajanju določb drugega in tretjega odstavka 2. člena zakona o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti
2384. Poročilo o gibanju plač za avgust 1994

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2385. Povprečni indeks rasti povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju junij-avgust 1994

OBČINE

Cerknica

2386. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta občine Cerknica

Litija

2387. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za občino Litija (PUP 1, 3, 4, 5 in 6)

Metlika

2388. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta

Ribnica

2389. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Ribnica
2390. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Loški potok

Škofja Loka

2391. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Železniki
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti