Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022, Kazalo


MINISTRSTVA

2623. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodelovanju policije z veteranskimi in drugimi stanovskimi organizacijami
2624. Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči za finančno nadomestilo stroškov v ribištvu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za pogon ribiških plovil

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2625. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe

OBČINE

Brezovica

2626. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Brezovica
2627. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dravograd

2628. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Dravograd

Gornji Petrovci

2629. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Gornji Petrovci

Horjul

2630. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Horjul

Kobarid

2631. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid

Kostanjevica na Krki

2632. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki

Kranj

2633. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1143/4 (ID 7249033) in katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1143/5 (ID 7249032)
2634. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1300/21 (ID 7120667)

Nova Gorica

2635. Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica

Prebold

2636. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Radeče

2637. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev kartografskega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče

Žalec

2638. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
2639. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit
2640. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost