Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022

Kazalo

D 312/1978 Os-2680/22, Stran 1921
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Koren Janezu, roj. 11. 6. 1910, nazadnje stalno stanujočemu Črešnjevec ob Bistrici 18, Bistrica ob Sotli, umrlem 10. 9. 1978, v skladu s 328. in 332. členom Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (v nadaljevanju ZD) in v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona o dedovanju (ZD), dne 13. 5. 2022, sklenilo:
Objavi se oklic za dedinjo Brunner Jozefo, neznanega prebivališča.
Oklic za dedinjo Brunner Jozefo, neznanega prebivališča, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico dedinji Brunner Jozefi, neznanega prebivališča, se postavi Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala dedinjo Brunner Jozefo, neznanega prebivališča, v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 
dne 13. 5. 2022 
 

AAA Zlata odličnost