Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022

Kazalo

N 72/2021-29 Os-2474/22, Stran 1919
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni zadevi predlagajoče stranke mld. Mihaele Kocjančič, roj. 25. 6. 2008, ki jo zastopa skrbnica Nada Zidovnik, obe stanujoči Kalše 3/c, Zgornja Polskava, ki jo zastopa odvetnik Andrej Pipuš, Ulica talcev 15, Maribor, zoper nasprotne udeležence: 1. Tanja Banfi, roj. 18. 12. 1972, Rumičev breg 48, Moravske Toplice, 2. Karel Časar, roj. 24. 7. 1945, Križevci 60, Križevci, 3. Ludvik Časar, roj. 11. 10. 1953, Križevci 62, Križevci, 4. Olga Časar, roj. 25. 4. 1952, Križevci 60, Križevci, 5. Milan Časar, roj. 4. 8. 1954, Križevci 47, Križevci, 6. Žarko Časar, roj. 1. 2. 1967, Križevci, 89, Križevci, 7. Dženeta Časar, roj. 3. 3. 1969, Ulica Štefana Kuzmiča 20/a, Murska Sobota, 8. Viljem Časar, roj. 5. 6. 1964, Ulica Štefana Kuzmiča 20/a, Murska Sobota, 9. Peter Bačič, Križevci 40, Križevci, sedaj neznanega bivališča in 10. Aranka Pocak, roj. 17. 12. 1933, Selo 9, Prosenjakovci, ki jo zastopa odvetnik Danilo Hari, Slomškova ulica 11, Murska Sobota, zaradi delitve solastnih nepremičnin, s sklepom opr. št. N 72/2021-28 z dne 31. 5. 2022 nasprotnemu udeležencu Petru Bačiču na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se uporablja na podlagi 42. člena Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) postavilo začasno zastopnico, odvetnico Renato Jakič, Černelavci, Gorička ulica 36, Murska Sobota, saj je nasprotni udeleženec Peter Bačič neznanega bivališča in nima pooblaščenca.
Začasna zastopnica ima v postopku, za katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 31. 5. 2022 
 

AAA Zlata odličnost