Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022

Kazalo

1913 I 114/2022 Os-2731/22, Stran 1919
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Parnad trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Gorice 33, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Šafar in partnerji, d.o.o., Resljeva cesta 25, Ljubljana, zoper dolžnico Mojco Galič, Mestni trg 1, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 2.287,55 EUR s pp sklenilo:
Dolžnici se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Kundija Suzana, Tavčarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 1. 7. 2022 

AAA Zlata odličnost