Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022

Kazalo

Ob-2804/22, Stran 1917
Svet zavoda lekarne Slovenska Bistrica v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti in Statutom zavoda, razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
Lekarne Slovenska Bistrica 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki mora izpolnjevati sledeče pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– ima strokovne, vodstvene in organizacijske izkušnje,
– ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda,
– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe,
– ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na pogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zaželeno je, da ima kandidat izkušnje s področja lekarniške dejavnosti.
Izbran kandidat bo imenovan za 5 let.
Pisne prijave na razpis s kratkim življenjepisom, opisom delovnih izkušenj in vizijo razvoja zavoda, skupaj z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev izobrazbe in izjavami iz drugih pogojev, pošljite v petnajstih dneh po objavi razpisa na naslov: Lekarna Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica z oznako »Za Svet zavoda, razpisno komisijo«.
Nepopolnih prijav Svet zavoda ne bo obravnaval. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Opomba:
34. člen ZLD
Javni razpis za imenovanje direktorja se objavi na spletni strani zavoda in v sredstvih javnega obveščanja.
Rok: 60 dni od objave razpisa morajo biti prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri.
Svet zavoda lekarne Slovenska Bistrica 

AAA Zlata odličnost