Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022

Kazalo

3190 I 2989/2020 Os-2571/22, Stran 1919
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Maj Murovec, Vojkova cesta 85, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. Karla Murovec, Vojkova cesta 85, Ljubljana - dostava, zoper dolžnika Narcisa Janjić, Vojkova cesta 85, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp sklenilo:
Dolžniku Narcisu Janjiću, EMŠO 2808974501451, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Dragica Kuhelj, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 14. 6. 2022 

AAA Zlata odličnost