Številka 183
Uradni list RS, št. 183/2021 z dne 23. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 183/2021 z dne 23. 11. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3596. Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-A)

Sklepi

3597. Sklep o razrešitvi namestnice varuha človekovih pravic
3598. Sklep o imenovanju člana Državne revizijske komisije

MINISTRSTVA

3599. Sklep o prilagoditvah izvedbe zaključnega izpita v šolskem letu 2021/2022
3600. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »USTANOVA FUNDACIJA GOODLIFE, USTANOVA ZA FINANCIRANJE HUMANITARNIH PROJEKTOV NA PODROČJU POMOČI SOCIALNO OGROŽENIM«

BANKA SLOVENIJE

3601. Sklep o uporabi Smernic o minimalnem seznamu storitev ali prostorov, ki so potrebni, da se prejemniku omogoči upravljanje nanj prenesenih poslovnih dejavnosti, v skladu s členom 65(5) Direktive 2014/59/EU
3602. Sklep o uporabi Smernic o dejanskih okoliščinah, ki predstavljajo stvarno grožnjo za finančno stabilnost, in elementih, povezanih z učinkovitostjo instrumenta prodaje poslovanja, v skladu s členom 39(4) Direktive 2014/59/EU
3603. Sklep o uporabi Smernic o ugotavljanju, kdaj bi likvidacija sredstev ali obveznosti v okviru običajnih insolvenčnih postopkov lahko negativno vplivala na enega ali več finančnih trgov, v skladu s členom 42(14) Direktive 2014/59/EU
3604. Sklep o uporabi Smernic o opredelitvi ukrepov za zmanjšanje ali odpravo ovir za rešljivost in okoliščinah, v katerih se lahko posamezen ukrep uporablja v skladu z Direktivo 2014/59/EU
3605. Sklep o uporabi Smernic o razlagi različnih okoliščin, v katerih se za institucijo šteje, da propada ali bo verjetno propadla, v skladu s členom 32(6) Direktive 2014/59/EU
3606. Sklep o uporabi Končnih smernic o menjalnih razmerjih za konverzijo dolga v kapital pri reševanju s sredstvi upnikov
3607. Sklep o uporabi Končnih smernic o medsebojni povezavi med zaporedjem odpisa in konverzije iz direktive o sanaciji in reševanju bank ter uredbo in direktivo o kapitalskih zahtevah
3608. Sklep o uporabi Končnih smernic o obravnavi delničarjev pri reševanju s sredstvi upnikov ali odpisu in konverziji kapitalskih instrumentov
3609. Sklep o uporabi Smernic o minimalnih merilih, ki jih mora izpolnjevati načrt za reorganizacijo poslovanja
3610. Sklep o uporabi Smernic o podajanju informacij v obliki povzetka ali zbirni obliki za namene člena 84(3) Direktive 2014/59/EU

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3611. Letni program statističnih raziskovanj za 2022 (velja od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022)
3612. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
3613. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBČINE

Braslovče

3614. Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2021

Brežice

3615. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2022

Grosuplje

3616. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2021

Kostanjevica na Krki

3617. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2021 – rebalans

Ljubno

3618. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2021

Škocjan

3619. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti