Uradni list

Številka 183
Uradni list RS, št. 183/2021 z dne 23. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 183/2021 z dne 23. 11. 2021

Kazalo

3612. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 10758.

  
Na podlagi drugega odstavka 64. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21 in 159/21 – ZZVZZ-P) in 3. točke 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 13. redni seji 20. 10. 2021 sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
1. člen 
V Sklepu o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 61/21) se Priloga 1 nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega sklepa.
2. člen 
Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega sklepa.
3. člen 
Priloga 12 se nadomesti z novo Prilogo 12, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega sklepa.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Nova Priloga 1 sklepa se začne uporabljati 45. dan od uveljavitve tega sklepa, do takrat pa se uporablja Priloga 1 Sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 61/21).
(2) Postopki odločanja o izjemnih odobritvah medicinskih pripomočkov iz skupine 1. proteze udov, ki so se začeli pred začetkom uporabe nove Priloge 1 sklepa, se zaključijo na podlagi tretjega odstavka 259. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21 in 159/21 – ZZVZZ-P).
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-11/2021-DI/6
Ljubljana, dne 20. oktobra 2021
EVA 2021-2711-0116
Lučka Böhm 
predsednica skupščine 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
 
Soglašam! 
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti