Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2017 z dne 20. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2017 z dne 20. 11. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3064. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E)
3065. Zakon o spremembi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-L)

Odloki

3066. Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (OdPSD18–20-A)

Sklepi

3067. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
3068. Sklep o izvolitvi članov Državnotožilskega sveta, ki jih voli Državni zbor Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3069. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Melbournu, v Avstraliji
3070. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Geelongu, v Avstraliji
3071. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Geelongu, v Avstraliji

BANKA SLOVENIJE

3072. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
3073. Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON

SODNI SVET

3074. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Sodnega sveta Republike Slovenije
3075. Pravilnik o razveljavitvi Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Sodnega sveta Republike Slovenije

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3076. Poročilo o izidu glasovanja in izidu referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT), ki je bil 24. 9. 2017

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3077. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Trbovlje
3078. Akt o spremembah Akta o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije
3079. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev štirih članov Državnotožilskega sveta, ki jih izvolijo državni tožilci izmed državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, ki so potekale 16. novembra 2017

OBČINE

Braslovče

3080. Sklep o dopolnitvah in spremembah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Lednik)

Grosuplje

3081. Statut Občine Grosuplje
3082. Poslovnik Občinskega sveta Občine Grosuplje

Križevci

3083. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Križevci

Krško

3084. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno stanovanjsko cono Brege

Ljubno

3085. Statut Občine Ljubno
3086. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ljubno
3087. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Ljubno

Slovenj Gradec

3088. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec

POPRAVKI

3089. Popravek Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2017
3090. Popravek Sklepa o določitvi ekonomske cene v JVIZ Mozirje OE vrtec Mozirje
AAA Zlata odličnost