Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2017 z dne 20. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2017 z dne 20. 11. 2017

Kazalo

3080. Sklep o dopolnitvah in spremembah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Lednik), stran 8758.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 109/12, 76/14, 14/15) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 10. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o dopolnitvah in spremembah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Lednik) 
I. 
V 2. členu Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Lednik) (Uradni list RS, št. 27/17) se tretji odstavek spremeni in se glasi:
»Hkrati s tem sta investitorja parc. št. 449/58 in parc. št. 449/197 k.o. Male Braslovče podala pobudo za izdelavo OPPN. Ker občina oziroma lastniki preostalih zemljišč v tem naselju trenutno ne načrtujejo sanacijskega OPPN za celotno območje, je občina predlagala, da pričneta s postopkom priprave OPPN samo za navedeni parceli.«
II. 
V 3. členu Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Lednik) (Uradni list RS, št. 27/17) se v prvem odstavku črta pika in se doda naslednji stavek: »in za gradnjo enostanovanjske hiše na zemljišču parc. št. 449/197 k.o. Male Braslovče v velikosti 649 m2
III. 
Vsi ostali členi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Lednik) (Uradni list RS, št. 27/17) ostanejo nespremenjeni in v veljavi.
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Braslovče, dne 10. novembra 2017
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.