Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2017 z dne 20. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2017 z dne 20. 11. 2017

Kazalo

3076. Poročilo o izidu glasovanja in izidu referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT), ki je bil 24. 9. 2017, stran 8733.

  
P O R O Č I L O 
Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je v postopku ugotavljanja izida glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT), ki je bil 24. 9. 2017 (v nadaljnjem besedilu: referendum)
u g o t o v i l a: 
A. 
1. Na referendumu je imelo pravico glasovati skupaj 1.713.532 volivk in volivcev (v nadaljevanju: volivci), od tega 1.713.529 volivcev, ki so bili vpisani na volilne imenike ter trije (3) volivci, ki so glasovali s potrdilom pristojne upravne enote, ker pomotoma niso bili vpisani na volilne imenike.
2. Glasovalo je skupaj 352.171 volivk in volivcev oziroma 20,55 odstotka vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati.
B. 
3. Oddanih je bilo 352.092 glasovnic. Ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 2.619 glasovnic neveljavnih, kar predstavlja 0,74 odstotka oddanih glasovnic.
4. Oddanih je bilo 349.473 veljavnih glasovnic.
5. Na referendumsko vprašanje: »Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 8. maja 2017«, je:
– "ZA" glasovalo 186.877 volivcev oziroma 53,47 odstotka volivcev, ki so veljavno glasovali;
– "PROTI" glasovalo 162.596 volivcev oziroma 46,53 odstotka volivcev, ki so veljavno glasovali.
6. Na referendumu je »ZA« glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali.
C. 
7. Ministrstvo za notranje zadeve je na 47. dan od dneva glasovanja na referendumu (13. 11. 2017), DVK z dopisom št. 040-19/2017/67 (1322-01) obvestilo, da je od dneva sestave volilnih imenikov za izvedbo referenduma, do zaključka glasovanja na dan glasovanja, umrlo 1.043 volivcev, ki so bili vpisani na volilne imenike.
8. Na podlagi podatkov Ministrstva za notranje zadeve so okrajne volilne komisije in Služba Državne volilne komisije ugotovile, da je na referendumu 1 (en) volivec glasoval, ki je bil vpisan na volilni imenik in je do zaključka glasovanja na dan glasovanja umrl.
9. Število vseh volivk in volivcev, ki se upošteva pri izračunu potrebnega deleža za zavrnitev referenduma, se ugotovi na naslednji način. Številu volivcev, ki so bili vpisani na volilne imenike (1.713.529) se prišteje število volivk in volivcev, ki so glasovali s potrdilom pristojne upravne enote, ker pomotoma niso bili vpisani na volilne imenike (3). Od tega števila se odšteje število volivcev, ki so umrli v času od dneva sestave volilnih imenikov do zaključka glasovanja na dan glasovanja (1.043) in prišteje število volivcev, za katere so okrajne volilne komisije in Služba Državne volilne komisije ugotovile, da so na referendumu glasovali in do zaključka glasovanja na dan glasovanja umrli (1).
10. Na referendumu je imelo pravico glasovati skupaj 1.712.490 volivcev (1.713.529 + 3 – 1.043 + 1 = 1.712.490).
11. »PROTI« je glasovalo 162.596 volivcev, ki so imeli pravico glasovati, torej 9,49 odstotka vseh volivcev.
D. 
Državna volilna komisija je to poročilo sprejela na podlagi 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ZRLI-UPB2) na 19. seji 17. 11. 2017 v sestavi predsednik Anton Gašper Frantar ter člani dr. Franc Grad, mag. Milena Pečovnik, mag. Nina Brumen, Ksenija Vencelj in Drago Zadergal. Poročilo je sprejela soglasno.
Št. 042-1/2017-16
Ljubljana, dne 17. novembra 2017
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik