Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2017 z dne 20. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2017 z dne 20. 11. 2017

Kazalo

3089. Popravek Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2017, stran 8921.

  
P O P R A V E K 
Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dravograd za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) se v 2. členu v Bilanci prihodkov in odhodkov na ravni I. Skupaj prihodki, pri kontu 72 Kapitalski prihodki namesto zneska 260.000 zapiše znesek 360.000.
2. člen 
V 2. členu v Bilanci prihodkov in odhodkov na ravni II. Skupaj odhodki se namesto zneska 11.988.820 zapiše znesek 12.082.315.
3. člen 
V 2. členu v Bilanci prihodkov in odhodkov na ravni II. Skupaj odhodki se pri kontu 40 Tekoči odhodki namesto zneska 2.643.877 zapiše znesek 2.640.877.
4. člen 
V 2. členu v Bilanci prihodkov in odhodkov na ravni II. Skupaj odhodki se pri kontu 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim namesto zneska 557.798 zapiše znesek 554.798.
5. člen 
V 2. členu v Bilanci prihodkov in odhodkov na ravni II. Skupaj odhodki se pri kontu 403 Plačilo domačih obresti namesto zneska 39.000 zapiše znesek 29.000.
6. člen 
V 2. členu v Bilanci prihodkov in odhodkov na ravni II. Skupaj odhodki se pri kontu 41 Tekoči transferi namesto zneska 3.219.139 zapiše znesek 3.275.119.
7. člen 
V 2. členu v Bilanci prihodkov in odhodkov na ravni II. Skupaj odhodki se pri kontu 410 Subvencije namesto zneska 174.230 zapiše znesek 229.230.
8. člen 
V 2. členu v Bilanci prihodkov in odhodkov na ravni II. Skupaj odhodki se pri kontu 413 Drugi domači transferi namesto zneska 1.218.549 zapiše znesek 1.219.529.
9. člen 
V 2. členu v Bilanci prihodkov in odhodkov na ravni II. Skupaj odhodki se pri kontu 42 Investicijski transferi in kontu 420 namesto zneska 5.961.447 zapiše znesek 6.001.962.
Št. 410-0001/2016
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.