Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2017 z dne 20. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2017 z dne 20. 11. 2017

Kazalo

3090. Popravek Sklepa o določitvi ekonomske cene v JVIZ Mozirje OE vrtec Mozirje, stran 8921.

  
Na podlagi 30. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) in 29. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) objavljamo
P O P R A V E K 
Sklepa o določitvi ekonomske cene v JVIZ Mozirje OE vrtec Mozirje, 
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/17.
1. Drugi člen se v celoti spremeni in se glasi:
Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati lokalna skupnost za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje.
Nove cene programov veljajo od 1. 11. 2017 dalje.
Št. 602-0002/2017-2
Mozirje, dne 16. novembra 2017
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik l.r.
Št. 007-0001/2017-10
Rečica ob Savinji, dne 16. novembra 2017
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincec Jeraj l.r.