Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2017 z dne 20. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2017 z dne 20. 11. 2017

Kazalo

3079. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev štirih članov Državnotožilskega sveta, ki jih izvolijo državni tožilci izmed državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, ki so potekale 16. novembra 2017, stran 8756.

  
P O R O Č I L O 
o izidu glasovanja in o izidu volitev štirih članov Državnotožilskega sveta, ki jih izvolijo državni tožilci izmed državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, ki so potekale 16. novembra 2017
Volilna komisija za volitve članov Državnotožilskega sveta izmed državnih tožilcev (Volilna komisija) je na 4. seji, ki je potekala 17. 11. 2017, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnika Volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja po pošti na volitvah štirih članov Državnotožilskega sveta, ki jih izvolijo državni tožilci izmed državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, ki so potekale 16. novembra 2017, ugotovila naslednji izid glasovanja in naslednji izid volitev:
I. Izid glasovanja
V državnotožilski imenik je bilo vpisanih 216 državnih tožilk in državnih tožilcev (v nadaljevanju: državni tožilci).
Glasovalo je 206 državnih tožilcev, od tega:
– 39 državnih tožilcev na volišču št. 1 s sedežem na Vrhovnem državnem tožilstvu RS,
– 11 državnih tožilcev na volišču št. 2 s sedežem na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru,
– 42 državnih tožilcev na volišču št. 3 s sedežem na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani,
– 23 državnih tožilcev na volišču št. 4 s sedežem na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru in
– 91 državnih tožilcev po pošti (volišče št. 5).
Oddanih je bilo 206 glasovnic.
Veljavnih je bilo 205 glasovnic.
Neveljavna je bila 1 glasovnica.
Volitve štirih članov Državnotožilskega sveta, ki jih izvolijo državni tožilci izmed državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, so bile opravljene z enotno kandidatno listo, pri čemer so državni tožilci volili po enega člana izmed tistih, ki imajo naziv vrhovnega državnega tožilca, višjega državnega tožilca, okrožnega državnega tožilca in okrajnega državnega tožilca.
Kandidati so prejeli naslednje število glasov:
A. izmed vrhovnih državnih tožilcev:
1. mag. Andrej Ferlinc
139 glasov
2. Barbara Brezigar
51 glasov
3. Barbara Knol Drobnič
13 glasov
B. izmed višjih državnih tožilcev:
1. Bojana Podgorelec
97 glasov
2. Tamara Gregorčič
106 glasov
C. izmed okrožnih državnih tožilcev:
1. mag. Barbara Lipovšek
52 glasov
2. mag. Simona Kuzman Razgoršek
84 glasov
3. Mojca Petan Žura
41 glasov
4. Blanka Žgajnar
27 glasov
D. izmed okrajnih državnih tožilcev:
1. Izidor Rojs
47 glasov
2. Luka Virant
52 glasov
3. Lucija Helbl
72 glasov
4. Tina Lesar
31 glasov
II. Izid volitev
Volilna komisija je na podlagi določb 97., 99. in 101. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, s spremembami; ZDT-1) v zvezi z določbami 22. do 26. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB4, s spremembami; ZS)
u g o t o v i l a, 
da so za člane Državnotožilskega sveta, ki jih izvolijo državni tožilci izmed državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, in sicer po enega izmed tistih, ki imajo naziv vrhovnega državnega tožilca, višjega državnega tožilca, okrožnega državnega tožilca in okrajnega državnega tožilca,
i z v o l j e n i 
1. mag. Andrej Ferlinc, vrhovni državni tožilec svétnik
2. Tamara Gregorčič, višja državna tožilka
3. mag. Simona Kuzman Razgoršek, okrožna državna tožilka
4. Lucija Helbl, okrajna državna tožilka
ker so prejeli največ glasov v svojem državnotožilskem nazivu.
DTS št. 36/17-221
Ljubljana, dne 17. novembra 2017
Člani in namestniki članov 
Volilne komisije: 
 
Mirjam Kline l.r.
Marta Durnik Vukelić l.r.
Marko Borovnik l.r.
Erika Panjtar l.r.
Marinka Čakš l.r.
Marko Godec l.r.
Goran Vejnović l.r.
Matej Kučan l.r.
Predsednica 
Volilne komisije: 
 
Irena Kuzma l.r.