Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2017 z dne 20. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2017 z dne 20. 11. 2017

Kazalo

3078. Akt o spremembah Akta o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije, stran 8756.

  
Na podlagi šestega odstavka 118. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah Akta o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije 
1. člen 
V Aktu o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije (Uradni list RS, št. 97/14) se v PRILOGI III: Navodilo za izvedbo ekonomske ocene naložbenega načrta v točki Add a) pri pomenu oznake »WTP« črta besedilo »(http://www.energetika-portal.si/statistika/).«
Besedilo predzadnjega in zadnjega odstavka se spremenita tako, da se glasita:
»Podatka za WGO in WIO se pridobita na Portalu energetika za zadnje celoletno obdobje, ki je dostopno.
Podatka za CGO in CIO se pridobita na Portalu energetika kot ceni za gospodinjstva in industrijo z vsemi prispevki in davki za zadnje celoletno obdobje, ki je dostopno na podatkovnem portalu pred izdajo naložbenega načrta.«.
V točki Add b) se pomeni oznak »SAIDIprej «, »BDP« in »PE« spremenijo tako, da se glasijo:
»SAIDIprej
kazalnik neprekinjenosti pred izvedbo naložb; upošteva se podatek iz zadnjega Poročila o kakovosti oskrbe z električno energijo za nenačrtovane dolgotrajne prekinitve (lastni vzroki) na posameznem območju distribucijskega sistema (min);
BDP
bruto domači proizvod (EUR), pri čemer se upošteva podatek za zadnje leto, ki je dostopen na spletnem portalu statističnega urada Republike Slovenije oziroma v letu, za katero je na razpolago tudi podatek o končni porabi električne energije v državi;
PE
končna poraba električne energije v državi, pri čemer se upošteva podatek na Portalu energetika za zadnje leto, ki je na razpolago, oziroma v letu, za katero je na razpolago tudi podatek o bruto domačem proizvodu.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 18-75/2014-15/263
Maribor, dne 19. oktobra 2017
EVA 2017-2430-0058
Predsednica sveta 
Agencije za energijo 
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti