Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2012 z dne 31. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2012 z dne 31. 1. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

253. Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-3)

Sklepi

254. Sklep o izvolitvi predsednika Vlade Republike Slovenije

MINISTRSTVA

255. Pravilnik o metodologiji za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi prekomerne prometne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili
256. Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah
257. Pravilnik o organizaciji, obveščanju in delu Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije
258. Državnotožilski red
259. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec januar 2012

USTAVNO SODIŠČE

260. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in Agencijo za trg vrednostnih papirjev

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

261. Sklep o pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja
262. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o preglednosti in objavi informacij

OBČINE

Metlika

263. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2012

Mirna Peč

264. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Dolenja vas

Podčetrtek

265. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Podčetrtek
266. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
267. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

1. Sklep o potrditvi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o poravnavi dolga Republike Albanije do Republike Slovenije

Ministrstvo za zunanje zadeve

2. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o sodelovanju pri varovanju prevoza gotovine in drugih varnostnih pošiljk
3. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o medsebojnem varovanju tajnih podatkov
4. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito in Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito
5. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o pogojih rehabilitacije mladoletnih državljanov Republike Belorusije v Republiki Sloveniji
6. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Norveško o izogibanju dvojnega obdavčevanja podjetij, ki se ukvarjajo s pomorskim in zračnim prometom
7. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju
8. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Mednarodnim centrom za promocijo podjetij
9. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav
10. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne gore o sodelovanju v boju proti ograniziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi in ilegalnimi migracijami, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim kaznivim dejanjem

Razglasni del

Razpisi delovnih mest

Objave sodišč

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti