Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2012 z dne 31. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2012 z dne 31. 1. 2012

Kazalo

262. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o preglednosti in objavi informacij, stran 606.

Na podlagi drugega odstavka 84. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije nasled­nji
S P L O Š N I A K T
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o preglednosti in objavi informacij
1. člen
Drugi odstavek 3. člena Splošnega akta o preglednosti in objavi informacij (Uradni list RS, št. 96/04, 59/08 in 55/10) se spremeni tako, da se vejica za besedo »informacij« spremeni v piko, nadaljnje besedilo pa se črta.
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»(objava informacij na portalu za zagotavljanje transparentnosti)
(1) Operaterji so ne glede na obveznost iz 2. člena tega splošnega akta dolžni na spletnem portalu za zagotavljanje transparentnosti v okviru njegove funkcionalnosti redno in ažurno objavljati najmanj naslednje pregledne in razumljive informacije:
– osnovno predstavitev podjetja s pomembnejšimi podatki;
– ponudbo javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev in paketov, vključno z njihovim opisom in krajem razpoložljivosti;
– veljavne cene in tarife ponujenih storitev in paketov;
– neposredne povezave na spletna mesta s predstavitvijo in podrobnejšimi informacijami o posameznih ponujanih storitvah in paketih;
– aktualne novice operaterja, najave prekinitev in motenj dostopa do storitev v primeru dograditev, posodobitev ali vzdrževanja omrežja in obvestila v primeru napak ali okvar omrežja.
(2) Operater, ki ima na maloprodajnem trgu manj kot 5000 naročnikov, na portalu za zagotavljanje transparentnosti ni dolžan objavljati informacij iz tretje alineje prejšnjega odstavka, razen če je lastniško povezan z operaterjem oziroma operaterji, ki ta kriterij presega ali pa ga presegajo vsi skupaj.
(3) Obveznost objavljanja informacij iz prvega odstavka tega člena preide iz izvajalca storitve na operaterja omrežja, v kolikor slednji za to storitev končnim uporabnikom izvajalca storitve izdaja račune.«
3. člen
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-5/2011/7
Ljubljana, dne 25. januarja 2012
EVA 2011-3211-0061
Franc Dolenc l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti