Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2012 z dne 31. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2012 z dne 31. 1. 2012

Kazalo

Ob-1321/12 , Stran 205
Ob-1321/12
V skladu s 15. členom Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. (v nadaljevanju: družba) nadzorni svet družbe s sklepom z dne 30. 1. 2012 razpisuje delovno mesto direktorja (m/ž) Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. Pogoji: 1. univerzitetna izobrazba pravne ali ekonomske smeri, 2. najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih vodilnih ali vodstvenih mestih, 3. aktivno znanje slovenskega jezika, 4. aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in 5. kandidat ni poslanec državnega zbora ali funkcionar katere izmed političnih strank. Kandidati morajo k prijavi na razpis poleg svojega življenjepisa priložiti tudi program dela oziroma vizijo razvoja družbe za 4-letno mandatno obdobje (največ pet tipkanih strani). Mandat direktorja družbe traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za delovno razmerje za določen čas, in sicer za čas trajanja mandata. Direktorja družbe imenuje nadzorni svet družbe izmed kandidatov, ki bodo oddali popolne vloge oziroma prijave na predmet­ni razpis. Nadzorni svet družbe bo upošteval le vloge, ki bodo pravočasno oddane s priporočeno pošto oziroma pravočasno prispele na naslov družbe ter jim bodo poleg življenjepisa priložena ustrezna potrdila o izpolnjevanju pogojev. Aktivno znanje svetovnega jezika kandidati lahko dokažejo z ustreznim javno veljavnim potrdilom, ki ga izda visokošolski zavod ali ustanova, verificirana za izdajanje tovrstnih potrdil. Pisne vloge z oznako »Nadzorni svet Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. – razpis za delovno mesto direktorja« in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema tajništvo družbe, in sicer na naslovu Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno 10. 2. 2012. O sprejeti odločitvi nadzornega sveta družbe bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za prijave na predmetni razpis iz predhodnega odstavka.
Predsednica nadzornega sveta Uradnega lista Republike Slovenije, d.o.o. Ksenija Mihovar Globokar

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti