Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2008 z dne 13. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2008 z dne 13. 5. 2008, Kazalo


MINISTRSTVA

2032. Pravilnik o celostni podobi organov državne uprave

USTAVNO SODIŠČE

2033. Sprememba razporeda dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2008 do 15. 7. 2008

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2034. Tarifna priloga 2008 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

OBČINE

Dol pri Ljubljani

2035. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij

Dravograd

2036. Odlok o koncesiji za graditev žičniških naprav v Občini Dravograd

Jesenice

2037. Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Jesenice
2038. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Jesenice

Kranj

2039. Sklep o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga občinskega lokacijskega načrta Br1 – Britof jug

Puconci

2040. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu

Ravne na Koroškem

2041. Odlok o plačilu takse za obremenjevanje tal na območju Občine Ravne na Koroškem
2042. Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah v Občini Ravne na Koroškem
2043. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca
2044. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji
2045. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juričevega Drejčka
2046. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Ravne na Koroškem
2047. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega Vrtca Ravne na Koroškem
2048. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Ravne na Koroškem
2049. Pravilnik o postopku sprejema otrok v Vrtec Ravne na Koroškem
2050. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ravne na Koroškem

Šentjur

2051. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Šentjur
2052. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2008
2053. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Šentjur

Vojnik

2054. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

59. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BGBIDO)
60. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o zaposlovanju sezonskih delavcev (BMKZSD)
61. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o razvojnem sodelovanju (BALRS)
62. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na obrambnem področju (BCNOP)

Vlada Republike Slovenije

63. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje in znanost Republike Bolgarije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
64. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo Slovaške Republike

Ministrstvo za zunanje zadeve

65. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije št. 154 o spodbujanju kolektivnega pogajanja
66. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju v zdravstvu in medicini
67. Obvestilo o začetku veljavnosti Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Koreje (MOST) o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti
68. Obvestilo o začetku veljavnosti Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Skupnosti v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2008–2013 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP-ES in o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katere se uporablja Četrti del Pogodbe ES
69. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo in trgovino Republike Moldove

Razglasni del

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti