Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2005 z dne 14. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2005 z dne 14. 2. 2005, Kazalo


MINISTRSTVA

416. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja varstva pred sevanji
417. Register o dopolnitvah registra biocidnih pripravkov

USTAVNO SODIŠČE

418. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega delovnega in socialnega sodišča ter Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani ter vrnitvi zadeve v novo sojenje
419. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodba Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani
420. Odločba o razveljavitvi točke h prvega odstavka 7. člena in za območje C točke c tabele iz četrtega odstavka 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 42/03) ter zavrnitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti točke c tabele iz drugega odstavka 7. člena tega predpisa, kolikor se nanaša na II. in IV. območje

BANKA SLOVENIJE

421. Navodilo za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv

OBČINE

Braslovče

422. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Šmatevž

Dobrna

430. Program priprave lokacijskega načrta Zora
431. Program priprave lokacijskega načrta Zavrh
432. Program priprave lokacijskega načrta Guteneg

Litija

423. Poslovnik Občinskega sveta občine Litija

Ljubljana

424. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Nova Gorica

425. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Meblo vzhod

Slovenske Konjice

426. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Slovenske Konjice

Železniki

427. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2005
428. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Železniki
429. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2005

POPRAVKI

1. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1)
2. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o policiji (ZPol-UPB2)
3. Popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4. Popravek Odloka o uvedbi uličnega sistema v naselju Ig
5. Popravek Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005
6. Popravek Odloka o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih aktov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper
7. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za odlagališče Cinkarne Celje "Za Travnikom"
8. Popravek Sklepa o sprejetju programa delnega komunalnega opremljanja območja VM 12/1 Pijava Gorica in Sklepa o sprejetju programa komunalnega opremljanja za izgradnjo sekundarne fekalne in meteorne kanalizacije območja VS 4/4 - RS 5 Lavrica
9. Popravek Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič za leto 2005
10. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Pod Kompošem
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti