Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2005 z dne 17. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2005 z dne 17. 2. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

433. Zakon o gospodarskih družbah - ZGD (uradno prečiščeno besedilo - ZGD-UPB1)

BANKA SLOVENIJE

434. Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
435. Sklep o določitvi začetka uporabe mednarodnih standardov računovodskega poročanja za banke in hranilnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

436. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
437. Tarifa Zavoda IPF za reproduciranje glasbenih posnetkov v digitalne Juke-box aparate
438. Razlaga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejav­nosti

OBČINE

Ajdovščina

439. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o subvencioniranju projektov inovacij

Cerknica

440. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Cerknica

Gorišnica

441. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Gorišnica

Jesenice

442. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Jesenice za leto 2005

Krško

443. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delov­nem področju občinske uprave Občine Krško
444. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško
445. Odredba o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Krško
446. Sklep o začetku uporabe digitaliziranih prostorskih sestavin planskih aktov Občine Krško

Logatec

447. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Logatec za leto 2005

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

1. Zakon o ratifikaciji Pogodbe o Ustavi za Evropo s Sklepno listino (MPUE)
AAA Zlata odličnost