Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2005 z dne 14. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2005 z dne 14. 2. 2005

Kazalo

429. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2005, stran 1102.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet občine Železniki na 17. redni seji dne 2. 2. 2005 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Železniki
za leto 2005
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračuna po standardu SIST ISO 9836 za III. stopnjo opremljenosti brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in brez cene stavbnega zemljišča v Občini Železniki na dan 31. 12. 2004 je 185.000 SIT/m2.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za povprečno stopnjo opremljenosti in gostoto 100 – 200 prebivalcev na ha so določeni za m2 koristne stanovanjske površine objekta in znašajo za objekte in naprave individualne rabe 11.700 SIT/m2 in kolektivne rabe 14.200 SIT/m2 na dan 31. 12. 2004.
3. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena:
I. cona: 8–10%
II. cona: 6–9%
I. cona obsega Železnike in Selca z neposredno okolico.
II. cona obsega vsa ostala naselja, ki niso navedena v prvi coni.
4. člen
Cene iz 1. in 2. člena tega sklepa se mesečno valorizirajo s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala, Ljubljana.
5. člen
Z začetkom veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Železniki za leto 2004 (Uradni list RS, št. 14/04).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005.
Št. 080-09-820
Železniki, dne 2. februarja 2005.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

AAA Zlata odličnost