Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2005 z dne 14. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2005 z dne 14. 2. 2005

Kazalo

416. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja varstva pred sevanji, stran 1065.

Na podlagi 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02) in četrtega odstavka 3. člena Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 75/04) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja varstva pred sevanji
1. člen
Ta pravilnik določa program in obseg posebnega dela strokovnega izpita (v nadaljnjem besedilu: posebni del izpita) za inšpektorja varstva pred sevanji.
2. člen
Posebni del izpita za inšpektorja varstva pred sevanji obsega določbe predpisov, ki jih inšpektor varstva pred sevanji neposredno uporablja pri opravljanju inšpekcijskega nadzora na področju varstva pred sevanji.
3. člen
Program posebnega dela izpita za inšpektorja varstva pred sevanji obsega naslednja področja:
a) izvajanje sevalnih dejavnosti in uporaba virov sevanj;
b) varstvo pred ionizirajočimi sevanji:
– upravičenost,
– optimizacija,
– mejne doze;
c) varstvo izpostavljenih delavcev:
– ocena varstva izpostavljenih delavcev,
– ugotavljanje izpostavljenosti,
– organizacijski ukrepi,
– zdravstveni nadzor;
č) izpostavljenost zaradi naravnih virov sevanja;
d) izpostavljenost v zdravstvu:
– program radioloških posegov,
– pogoji za izvedbo radiološkega posega;
e) radioaktivna kontaminacija;
f) vnos radioaktivnih snovi iz in iznos v države članice Evropske unije;
g) uvoz in izvoz radioaktivnih snovi;
h) prevoz radioaktivnih snovi;
i) dovoljenja:
– izdaja in podaljševanje,
– sprememba,
– odvzem in prenehanje;
j) druga področja nadzora iz pristojnosti inšpekcije varstva pred sevanji.
4. člen
(1) Program iz prejšnjega člena je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin za posebni del izpita za inšpektorja varstva pred sevanji.
(2) Podrobnejše vsebine iz prejšnjega odstavka zajemajo pravne vire in literaturo, potrebne za pripravo na posebni del izpita za inšpektorja varstva pred sevanji. Seznam pravnih virov in literature za posebni del izpita za inšpektorja varstva pred sevanji pripravi Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji in se objavi na spletnih straneh Ministrstva za zdravje.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-1/2005
Ljubljana, dne 31. januarja 2005.
EVA 2005-2711-0004
Minister za zdravje
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost