Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2005 z dne 11. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2005 z dne 11. 2. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

384. Zakon o spremembi Zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI-C)
385. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

386. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 100-letnici slovenskega filma
387. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 100-letnici ustanovitve Slovenske sokolske zveze

Sklepi

388. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Clevelandu

MINISTRSTVA

389. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izdelave letnega obračuna, poročanja in razporejanja presežka zakladniškega podračuna
390. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
391. Pravilnik o določitvi obrazcev zahtevkov za pridobitev listin, potrebnih pri uvozu določenih tekstilnih, jeklenih in obutvenih izdelkov s poreklom iz tretjih držav
392. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah, za katere je od 10. 6. 2004 do 24. 1. 2005 prenehalo veljati dovoljenje za promet
393. Odločba o razširitvi imenovanja za izvajanje strokovno tehničnih nalog v okviru postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
394. Odločba o imenovanju za izvajanje strokovno tehničnih nalog v okviru postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
413. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v decembru 2004
414. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2004
415. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec januar 2005

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

395. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb
396. Sklep o seznamu oseb, ki so jim dostopne notranje informacije
397. Sklep o izdelavi in posredovanju raziskav, študij, ocen, priporočil ter predlaganju naložbenih strategij
398. Sklep o poročanju o poslih in o registru poslov oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje informacije in z njimi povezanih oseb
399. Sklep o obveščanju o sumljivih transakcijah

OBČINE

Ajdovščina

400. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ajdovščina za leto 2005

Gornji Petrovci

401. Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti

Kamnik

402. Sklep o ponovni javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K1 Kamnik Center

Kranj

403. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Kranj za leto 2005

Litija

404. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Litija

Ljubljana

405. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Center za leto 2005

Puconci

406. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2005

Slovenj Gradec

407. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Slovenj Gradec za leto 2005

Slovenske Konjice

408. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice in o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice
409. Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu za golf Škalce

Šentjur pri Celju

410. Odlok o zazidalnem načrtu Hruševec S12-R
411. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju

Vrhnika

412. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Vrhnika za leto 2005
AAA Zlata odličnost