Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2004 z dne 10. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2004 z dne 10. 5. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2369. Uredba o sodelovanju državnega tožilstva in policije pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj
2370. Uredba o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami
2511. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo
2512. Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev

Sklepi

2371. Sklep o zaprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Strasbourgu

MINISTRSTVA

2372. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
2373. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin
2374. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
2375. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec april 2004
2513. Pravilnik o potrdilu o prevzemu izrabljenega motornega vozila v razgradnjo in o izjavi o lokaciji vozila

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2376. Sklep o potrditvi učnega gradiva Vzgoja za zdravje
2377. Sklep o potrditvi učnega gradiva Mikrobiologija
2378. Sklep o potrditvi učnega gradiva Anatomija in fiziologija človeka
2379. Sklep o potrditvi učnega gradiva Les - zgradba in lastnosti
2380. Sklep o potrditvi učnega gradiva Fizikalna kemija
2381. Sklep o potrditvi učnega gradiva Frizerstvo
2382. Sklep o potrditvi učnega gradiva Frizerstvo
2383. Sklep o potrditvi učnega gradiva Osnove elektrotehnike II
2384. Sklep o potrditvi učnega gradiva Elektrotehnika
2385. Sklep o potrditvi učnega gradiva Hidromehanika
2386. Sklep o potrditvi učnega gradiva Tehnologija spajanja in preoblikovanja
2387. Sklep o potrditvi učnega gradiva Vaje iz tehničnega risanja 1
2388. Sklep o potrditvi učnega gradiva Vaje iz tehničnega risanja 2
2389. Sklep o potrditvi učnega gradiva Spoznavanje strojnih elementov
2390. Sklep o potrditvi učnega gradiva Tehnično risanje s strojnimi elementi
2391. Sklep o potrditvi učnega gradiva Motorno vozilo
2392. Sklep o potrditvi učbenika CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS, Starter Student's Book, učbenik za angleščino v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2393. Sklep o potrditvi delovnega zvezka CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS, Starter Workbook, delovni zvezek za angleščino v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2394. Sklep o potrditvi učbenika CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS, Student's Book One, učbenik za angleščino v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2395. Sklep o potrditvi delovnega zvezka CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS, Workbook One, delovni zvezek za angleščino v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2396. Sklep o potrditvi učbenika CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS, Student's Book Two, učbenik za angleščino v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2397. Sklep o potrditvi delovnega zvezka CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS, Workbook Two, delovni zvezek za angleščino v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2398. Sklep o potrditvi učbenika CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS, Student's Book Three, učbenik za angleščino v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2399. Sklep o potrditvi delovnega zvezka CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS, Workbook Book Three, delovni zvezek za angleščino v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2400. Sklep o potrditvi učbenika JOIN IN 3, Pupil's book 3, učbenik za angleščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2401. Sklep o potrditvi delovnega zvezka JOIN IN 3, Activity book 3, delovni zvezek za angleščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2402. Sklep o potrditvi učbenika JOIN IN 4, Pupil's book 4, učbenik za angleščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2403. Sklep o potrditvi delovnega zvezka JOIN IN 4, Activity book 4, delovni zvezek za angleščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2404. Sklep o potrditvi učbenika BIOLOGIJA 8, učbenik za biologijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2405. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BIOLOGIJA 8, delovni zvezek za biologijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2406. Sklep o potrditvi učbenika DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA 7, učbenik za državljansko vzgojo in etiko v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2407. Sklep o potrditvi učbenika DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA 8, učbenik za državljansko vzgojo in etiko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2408. Sklep o potrditvi učbenika FIZIKA, NARAVA, ŽIVLJENJE 1, učbenik za fiziko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2409. Sklep o potrditvi učbenika GLASBA DO 18. STOLETJA, učbenik za glasbeno vzgojo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2410. Sklep o potrditvi učbenika GLASBA V 18. IN 19. STOLETJU, učbenik za glasbeno vzgojo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2411. Sklep o potrditvi učbenika GLASBENA SLIKANICA 2, učbenik za glasbeno vzgojo v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2412. Sklep o potrditvi učbenika BIVANJE IN OKOLJE, HRANA IN PREHRANA, učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2413. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BIVANJE IN OKOLJE, HRANA IN PREHRANA, delovni zvezek za gospodinjstvo v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2414. Sklep o potrditvi učbenika GOSPODINJSTVO 6, učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2415. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GOSPODINJSTVO 6, delovni zvezek za gospodinjstvo v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2416. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka OBLIKE OBLAKOV, samostojni delovni zvezek za izbirni predmet literarni klub v 7. ali 8. ali 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2417. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MOJA PRVA KEMIJA 1, delovni zvezek za kemijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2418. Sklep o potrditvi učbenika SVET KEMIJE 8, OD ATOMA DO MOLEKULE, učbenik za kemijo v 8. razredu devetletne osnovne šole
2419. Sklep o potrditvi zbirke nalog LATINSKE BESEDE ZA RAZVEDRILO, zbirka nalog za latinščino v 7.-9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2420. Sklep o potrditvi učbenika LATINŠČINA ZA VSAKOGAR, učbenik za latinščino v 7.-9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2421. Sklep o potrditvi delovnega zvezka LATINŠČINA ZA VSAKOGAR, delovni zvezek za latinščino v 7.-9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2422. Sklep o potrditvi učbenika LIKOVNE IGRARIJE, učbenik za likovno vzgojo v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2423. Sklep o potrditvi učbenika VRATA V LIKOVNI SVET 7, učbenik za likovno vzgojo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na CD-ju
2424. Sklep o potrditvi učbenika VRATA V LIKOVNI SVET 7, učbenik za likovno snovanje I. v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na CD-ju
2425. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka DRUGI KORAKI V MATEMATIKO, samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2426. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE, učbenik za matematiko v 6. razredu devetletnega in 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
2427. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE, učbenik za matematiko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2428. Sklep o potrditvi učbenika PRESEČIŠČE 5, učbenik za matematiko v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2429. Sklep o potrditvi učbenika PRESEČIŠČE 8, učbenik za matematiko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2430. Sklep o potrditvi učbenika SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik za matematiko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2431. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, delovni zvezek za matematiko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2432. Sklep o potrditvi zbirke nalog SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, 2 DELA, zbirka nalog za matematiko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2433. Sklep o potrditvi učbenika SVET MATEMATIČNIH ČUDES 6, učbenik za matematiko v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2434. Sklep o potrditvi učbenika SVET MATEMATIKE 2, učbenik za matematiko v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2435. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SVET MATEMATIKE 2, delovni zvezek za matematiko v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2436. Sklep o potrditvi delovnega zvezkaSVET ŠTEVIL 2, delovni zvezek za matematiko za 2. razred devetletne osnovne šole
2437. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka SVET ŠTEVIL 2, samostojni delovni zvezek za matematiko za 2. razred devetletne osnovne šole
2438. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NARAVOSLOVJE 7, delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2439. Sklep o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE ZA 6. RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE, učbenik za naravoslovje v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2440. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NARAVOSLOVJE ZA 6. RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE, delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2441. Sklep o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2442. Sklep o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2443. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2444. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik v 5. razredu osemletnega in 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2445. Sklep o potrditvi učbenika HURA ZA SLOVENŠČINO 9, učbenik za slovenščino - jezik za delo z neumetnostnimi besedili v 8. razredu osemletnega in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2446. Sklep o potrditvi delovnega zvezka HURA ZA SLOVENŠČINO 9, delovni zvezek za slovenščino - jezik za delo z neumetnostnimi besedili v 8. razredu osemletnega in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2447. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka JAZ PA BEREM 2, samostojni delovni zvezek za slovenščino - književnost v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2448. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka JAZ PA BEREM 3, samostojni delovni zvezek za slovenščino - književnost v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2449. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka MOJA SLOVENŠČINA 6, 2 DELA, samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik v 5. razredu osemletnega in 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2450. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka NA VRTILJAKU ČRK 2, samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2451. Sklep o potrditvi učbenika SLEDI DO DAVNIH DNI, berilo za slovenščino v 5. razredu osemletnega in 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2452. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka SLOVENŠČINA JE MOJ JEZIK, samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2453. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN IN VSAK DAN 8, samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2454. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka SLOVENŠČINO IMAMO!, samostojni delovni zvezek za slovenščino kot 2. jezik v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2455. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka ODKRIVAM SVOJE OKOLJE 1, učbenik z elementi delovnega zvezka za spoznavanje okolja v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2456. Sklep o potrditvi učbenika MANANA 1, učbenik za španščino v 7. in 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2457. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MANANA 1, delovni zvezek za španščino v 7. in 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2458. Sklep o potrditvi učbenika MANANA 2, učbenik za španščino v 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2459. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MANANA 2, delovni zvezek za španščino v 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2460. Sklep o potrditvi učbenika TEHNIKA 6, učbenik za tehniko in tehnologijo v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2461. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TEHNIKA 6, delovni zvezek z delovnimi gradivi za tehniko in tehnologijo v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2462. Sklep o potrditvi učbenika TEHNIKA 8, učbenik za tehniko in tehnologijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2463. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TEHNIKA 8, delovni zvezek za tehniko in tehnologijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2464. Sklep o potrditvi učbenika TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, učbenik za tehniko in tehnologijo v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2465. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, delovni zvezek za tehniko in tehnologijo v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2466. Sklep o potrditvi učbenika TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, učbenik za tehniko in tehnologijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2467. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek z delovnimi gradivi za tehniko in tehnologijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2468. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka TELEVIZIJA, samostojni delovni zvezek za izbirni predmet vzgoja za medije v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2469. Sklep o potrditvi atlasa GEOGRAFSKI ATLAS SLOVENIJE ZA ŠOLE, atlas za zemljepis v 8. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja, geografijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja in 4. letniku gimnazijskega in poklicno tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
2470. Sklep o potrditvi učbenika KORAKI V ČASU, PRVI KORAKI V PRETEKLOST, učbenik za zgodovino v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2471. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KORAKI V ČASU, PRVI KORAKI V PRETEKLOST, delovni zvezek za zgodovino v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2472. Sklep o potrditvi učbenika ENGLISH FOR NURSING ASSISTANS, Student's book, učbenik za angleščino v 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
2473. Sklep o potrditvi delovnega zvezka ENGLISH FOR NURSING ASSISTANS, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
2474. Sklep o potrditvi učbenika FIZIKA ZA SREDNJEŠOLCE 2, ENERGIJA, TOPLOTA, ZVOK, SVETLOBA, učbenik za fiziko v 2. letniku gimnazijskega, srednjega poklicnega, srednje tehniškega oziroma strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja
2475. Sklep o potrditvi učbenika MALA FIZIKA 2, učbenik za fiziko v 2. in 3. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
2476. Sklep o potrditvi učbenika GLASBENI STAVEK-HARMONIJA II, učbenik za glasbeni stavek v 1.-4. letniku gimnazijskega izobraževanja
2477. Sklep o potrditvi delovnega zvezka INFORMATIKA, delovni zvezek za informatiko v 1. in 2. letniku gimnazijskega, srednje poklicnega in srednje tehniškega izobraževanja
2478. Sklep o potrditvi učbenika BUONGIORNO! 1, učbenik za italijanščino kot 2. oziroma 3. tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja
2479. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BUONGIORNO! 1, delovni zvezek za italijanščino kot 2. oziroma 3. tuji jezik v 1. in 2. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja
2480. Sklep o potrditvi zbirke nalog MATEMATIKA, MERJENJE V GEOMETRIJI, KOTNE FUNKCIJE, TRIGONOMETRIJA, zbirka nalog za matematiko v 3. letniku gimnazijskega, srednjega poklicnega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
2481. Sklep o potrditvi učbenika BAUSTEINE 3, učbenik za nemščino kot 1. tuji jezik v 3. letniku poklicnega in srednjega tehniškega oziroma poklicnega izobraževanja
2482. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BAUSTEINE 3, delovni zvezek za nemščino kot 1. tuji jezik v 3. letniku poklicnega in srednjega tehniškega oziroma poklicnega izobraževanja
2483. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PSIHOLOGIJA, Spoznanja in dileme, delovni zvezek za 4. letnik gimnazijskega izobraževanja
2484. Sklep o potrditvi učbenika NA PRAGU BESEDILA 1, učbenik za slovenščino - jezik v 1. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol
2485. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NA PRAGU BESEDILA 1, delovni zvezek za slovenščino - jezik v 1. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol
2486. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka SLOVENSKI JEZIK, učbenik z elementi delovnega zvezka za slovenščino v 1. in 2. letniku nižjega poklicnega izobraževanja
2487. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka STEZICE DO BESEDNE UMETNOSTI 3, samostojni delovni zvezek za slovenščino - književnost v 3. letniku gimnazij in srednjih šol
2488. Sklep o potrditvi učbenika SOCIOLOGIJA, učbenik za sociologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja z 280 urami
2489. Sklep o potrditvi učbenika UVOD V SOCIOLOGIJO, učbenik za sociologijo v 2. letniku oziroma 3. letniku gimnazijskega, srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
2490. Sklep o potrditvi učbenika ZGODOVINA 3, učbenik za zgodovino v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja
2491. Sklep o potrditvi učbenika ZGODOVINA GLASBE I, Od začetkov do baroka, učbenik za zgodovino glasbe v 3. letniku umetniške gimnazije
2492. Sklep o dopolnitvi sklepov potrjenih učbenikov in delovnega zvezka
2493. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za april 2004

OBČINE

Celje

2494. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III - del sever

Dobrova-Polhov Gradec

2495. Odlok o razglasitvi vaškega jedra Polhovega Gradca, cerkve Marijinega rojstva, Oštetarjeve hiše ter hiše Polhov Gradec 17 za kulturni spomenik lokalnega pomena

Hrpelje-Kozina

2496. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje

Ivančna Gorica

2497. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2003

Komen

2498. Sklep o financiranju političnih strank

Križevci

2499. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2003
2500. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Križevci

Moravske Toplice

2501. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Moravske Toplice

Nova Gorica

2502. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica
2503. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
2504. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah
2505. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Rafutskega parka z vilo za kulturni spomenik lokalnega pomena
2506. Sklep o ločenem vodenju postopka spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica za območja komunalne infrastrukture
2507. Sklep o ločenem vodenju postopka spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica za območje gospodarske cone Okroglica
2508. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Zagorje ob Savi

2509. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi

Žalec

2510. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2003
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti