Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2004 z dne 10. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2004 z dne 10. 5. 2004

Kazalo

2504. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah, stran 7020.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 5/68, 7/70, 51/71, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91, 57/99), 21. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 73/95, 39/96, 26/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/03) in 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02) je Mestni svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 25. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o komunalnih taksah
1. člen
V odloku o komunalnih taksah (Uradne objave – Uradni list RS, št. 16/04) – v nadaljevanju: odlok, se četrti odstavek 9. člena dopolni tako, da se glasi:
»Prisilno izterjavo komunalnih taks opravi organ, ki je pristojen za izterjavo davkov, po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov«.
2. člen
V posebnem delu odloka (tarifa komunalnih taks) se v drugi alinei 9. točke spremeni beseda »letno«, tako da pravilno glasi: »mesečno«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah – Uradni list Republike Slovenije.
Št. 423-04-2/03
Nova Gorica, dne 25. marca 2004.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

AAA Zlata odličnost