Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2004 z dne 10. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2004 z dne 10. 5. 2004

Kazalo

2507. Sklep o ločenem vodenju postopka spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica za območje gospodarske cone Okroglica, stran 7021.

Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02) ter 27. člena in drugega odstavka 171. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list R Slovenije, št. 110/02 in 8/03) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 25. 3. 2004 sprejel
S K L E P
o ločenem vodenju postopka spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica za območje gospodarske cone Okroglica
1
Iz postopka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, ki poteka po programu priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, ki ga je Mestni svet mestne občine Nova Gorica sprejel na seji dne 19. 6. 2003, se izloči pobuda za spremembo parcel številka 5642/1, 5642/2, 5643/1, 5643/2, 5644/1, 5644/2, 5644/3, 5644/4, 5645/1, 5645/2, 5645/3, 5645/4, 5646/1, 5646/2, 5652/1, 5652/2, 5652/3, 5653/1, 5653/2, 5654/1, 5654/2, 5654/3, 5654/4, 5655 in 5657, vse k.o. Ozeljan, iz najboljšega kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče za mešano območje storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti, in se v nadaljevanju vodi kot samostojni postopek.
2
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 350-12/00
Nova Gorica, dne 25. marca 2004.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

AAA Zlata odličnost