Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2472. Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije
2473. Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev
2474. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu določanja plačila za rudarsko pravico

Drugi akti

2636. Odločba Vlada Republike Slovenije o ugotovitvi kapitalskih deležev v nominalnem kapitalu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana in upravičencev do teh deležev

MINISTRSTVA

2475. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita inšpektorjev za zasebno varstvo
2476. Pravilnik o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti
2477. Pravilnik o inšpekcijskem nadzoru na področju detektivske dejavnosti, službeni izkaznici inšpektorja za zasebno varstvo in o postopku za njeno izdajo
2478. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil
2479. Pravilnik o določitvi območij v Republiki Sloveniji, ki so primerna za ekološko čebelarjenje
2480. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter o njihovi embalaži
2481. Odločba o priznanju naravne mineralne vode Sicheldorfer Josefsquelle
2482. Odločba o priznanju naravne mineralne vode San Antonio
2483. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe avtoklepar za izvajanje na narodno mešanem območju
2484. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe avtoklepar za izvajanje na narodno mešanem območju
2485. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe avtomehanik za izvajanje na narodno mešanem območju
2486. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe avtomehanik za izvajanje na narodno mešanem območju
2487. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe bolničar-negovalec za izvajanje na narodno mešanem območju
2488. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe bolničar-negovalec za izvajanje na narodno mešanem območju
2489. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe instalater strojnih instalacij za izvajanje na narodno mešanem območju
2490. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe instalater strojnih instalacij za izvajanje na narodno mešanem območju
2491. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe klepar-krovec za izvajanje na narodno mešanem območju
2492. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe klepar-krovec za izvajanje na narodno mešanem območju
2493. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe konstrukcijski mehanik za izvajanje na narodno mešanem območju
2494. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe konstrukcijski mehanik za izvajanje na narodno mešanem območju
2495. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe kuhar za izvajanje na narodno mešanem območju
2496. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe kuhar za izvajanje na narodno mešanem območju
2497. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe natakar za izvajanje na narodno mešanem območju
2498. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe natakar za izvajanje na narodno mešanem območju
2499. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe orodjar za izvajanje na narodno mešanem območju
2500. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe orodjar za izvajanje na narodno mešanem območju
2501. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe pečar-keramik za izvajanje na narodno mešanem območju
2502. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe pečar-keramik za izvajanje na narodno mešanem območju
2503. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe prodajalec za izvajanje na narodno mešanem območju
2504. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe prodajalec za izvajanje na narodno mešanem območju
2505. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe slikopleskar za izvajanje na narodno mešanem območju
2506. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe slikopleskar za izvajanje na narodno mešanem območju
2507. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe strojni mehanik za izvajanje na narodno mešanem območju
2508. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe strojni mehanik za izvajanje na narodno mešanem območju
2509. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe zidar za izvajanje na narodno mešanem območju
2510. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe zidar za izvajanje na narodno mešanem območju
2511. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe strojni tehnik za izvajanje na narodno mešanem območju
2512. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ekonomski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) za izvajanje na narodno mešanem območju
2513. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ekonomski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) za izvajanje na narodno mešanem območju
2514. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja zlatar
2515. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja oblikovalec kovin
2516. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja oblikovalec kovin za izvajanje na narodno mešanem območju
2517. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja avtoklepar
2518. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja avtoklepar za izvajanje na narodno mešanem območju
2519. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja avtoličar
2520. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja avtomehanik
2521. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja avtomehanik za izvajanje na narodno mešanem območju
2522. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja finomehanik
2523. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja instalater strojnih instalacij
2524. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja instalater strojnih instalacij za izvajanje na narodno mešanem območju
2525. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja klepar-krovec
2526. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja konstrukcijski mehanik
2527. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja konstrukcijski mehanik za izvajanje na narodno mešanem območju
2528. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja orodjar
2529. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja orodjar za izvajanje na narodno mešanem območju
2530. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja strojni mehanik
2531. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja strojni mehanik za izvajanje na narodno mešanem območju
2532. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja urar
2533. Pravilnik o prilagojenem izobraževalnem programu nižjega poklicnega izobraževanja Obdelovalec kovin za gluhe in naglušne dijake in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami
2534. Pravilnik o prilagojenem izobraževalnem programu nižjega poklicnega izobraževanja Obdelovalec lesa za gluhe in naglušne dijake in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami
2535. Pravilnik o prilagojenem izobraževalnem programu nižjega poklicnega izobraževanja Pomočnik konfekcionarja za gluhe in naglušne dijake in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami
2536. Pravilnik o prilagojenem izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Šivilja Krojač za gluhe in naglušne dijake in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami
2537. Pravilnik o prilagojenem izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Mizar za gluhe in naglušne dijake in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami
2538. Pravilnik o prilagojenem izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja Grafični tehnik za gluhe in naglušne dijake in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami
2539. Pravilnik o prilagojenem izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja Medijski tehnik za gluhe in naglušne dijake in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami
2540. Pravilnik o prilagojenem izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Administrator za slepe in slabovidne dijake
2541. Pravilnik o prilagojenem izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja Ekonomski tehnik za slepe in slabovidne dijake
2542. Pravilnik o prilagojenem izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Administrator za gibalno ovirane dijake
2543. Pravilnik o prilagojenem izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja Ekonomski tehnik za gibalno ovirane dijake
2544. Pravilnik o prilagojenem izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Oblikovalec kovin za gluhe in naglušne dijake in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami
2545. Pravilnik o prilagojenem izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Elektrikar elektronik za gibalno ovirane dijake
2546. Pravilnik o prilagojenem izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja Grafični tehnik za gluhe in naglušne dijake in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami
2547. Pravilnik o prilagojenem izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja Medijski tehnik za gluhe in naglušne dijake in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami
2548. Pravilnik o prilagojenem izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja Konfekcijski tehnik za gluhe in naglušne dijake in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami
2549. Pravilnik o prilagojenem izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja Strojni tehnik za gluhe in naglušne dijake in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami
2550. Pravilnik o prilagojenem izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja Lesarski tehnik za gluhe in naglušne dijake in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami
2551. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja oblikovalec stekla
2552. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja steklar
2553. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja rudar
2554. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja administrator
2555. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja administrator za izvajanje na narodno mešanem območju
2556. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja mlekar
2557. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja kmetijski mehanik
2558. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja strojni tehnik
2559. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja strojni tehnik za izvajanje na narodno mešanem območju
2560. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja elektrotehnik telekomunikacij
2561. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja elektrotehnik elektronik
2562. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja elektrotehnik elektronik za izvajanje na narodno mešanem območju
2563. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja elektrotehnik energetik
2564. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja elektrotehnik računalništva
2565. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje)
2566. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) za izvajanje na narodno mešanem območju
2567. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja konfekcijski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje)
2568. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja tekstilni tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje)
2569. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja elektrotehnik energetik (poklicno-tehniško izobraževanje)
2570. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja elektrotehnik elektronik (poklicno-tehniško izobraževanje)
2571. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja strojni tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje)
2572. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja strojni tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) za izvajanje na narodno mešanem območju
2573. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja rudarski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje)
2574. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja elektrotehnik računalništva (poklicni tečaj)
2575. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja medijski tehnik (poklicni tečaj)
2576. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja turistični tehnik (poklicni tečaj)
2577. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja gostinski tehnik (poklicni tečaj)
2578. Pravilnik o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe za dijake, ki se bodo vpisali v začetni letnik v šolskem letu 2003/2004

USTAVNO SODIŠČE

2579. Odločba o ugotovitvi, da referendumsko vprašanje o odpiralnem času trgovin ni v nasprotju z ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2580. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov oziroma svetnic
2581. Navodilo - o premestitvi višjih državnih tožilcev in prevzemu tožilskega osebja - o načinu prevzema zadev in arhivov višjih državnih tožilstev - o prevzemu prostorov, premoženjskih pravic in obveznosti višjih državnih tožilstev
2637. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Gospodarsko poslovanje 1
2638. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Gospodarsko poslovanje 2
2639. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Naravoslovje s poznavanjem blaga
2640. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Splošno vrtnarstvo in zelenjadarstvo
2641. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Splošno vrtnarstvo II
2642. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Gojenje zelenjavnic
2643. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Zelenjadarstvo 1
2644. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Tehnologija konfekcije
2645. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Študij dela in časa
2646. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Krmilja
2647. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Električne inštalacije
2648. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Merilniki in merilne metode v elektroniki
2649. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Algoritmi in programski jeziki - Zbirka rešenih nalog za 1. letnik srednjih šol
2650. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Algoritmi in programski jeziki - Zbirka rešenih nalog za 2. letnik srednjih šol
2651. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Osnove elektrotehnike I
2652. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Gospodarjenje in strokovno računstvo
2653. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Tehnologija lesa 1
2654. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Nizke zgradbe
2655. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Armirani beton
2656. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Strojni elementi 2 - Vaje
2657. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Hidravlika
2658. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Hidravlika
2659. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Hidravlika in pnevmatika
2660. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Programiranje računalniško krmiljenih obdelovalnih strojev
2661. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Programiranje računalniško krmiljenih obdelovalnih strojev
2662. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Tehnologija motornih vozil 1. zvezek
2663. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Tehnologija motornih vozil 2. zvezek
2664. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Praktični pouk in tehnologija
2665. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Kozmetologija
2666. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Koža
2667. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Farmakognozija, vsebine iz botanike, Farmakognozija, rastlinske droge
2668. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Praktični pouk iz farmakognozije, botanični del
2669. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Laboratorijska hematologija
2670. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Analizna kemija - vaje
2671. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Poznavanje blaga
2672. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Transportna sredstva in naprave v prometu Dvigala in prenašala
2673. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Transportna sredstva in naprave v prometu Pogonski in gnani stroji
2674. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Transportna sredstva in naprave v prometu Prevozna sredstva
2675. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Tehnika in varnost
2676. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Prehrana

OBČINE

Celje

2582. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad-Bukovžlak (062)
2583. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Polule (območje Brezovšek, Prevolnik)
2584. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Polule (območje šolskega kompleksa)
2585. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Vrhe (093)

Hrpelje-Kozina

2586. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev ter sejninah in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Hrpelje-Kozina

Križevci

2587. Odlok o predkupni pravici Občine Križevci
2588. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
2589. Odlok o gasilski javni službi v Občini Križevci
2590. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Križevci
2591. Pravilnik o upravljanju kulturnega doma Križevci
2592. Sprememba pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Kungota

2593. Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve osebna pomoč in pomoč družini na domu v Občini Kungota

Litija

2594. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Litija
2595. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Litija

Ljubljana

2596. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 - za območje Mestne občine Ljubljana (za širše območje Stanežič)
2597. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

Podčetrtek

2598. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2002
2599. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2003
2600. Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Podčetrtek
2601. Pravilnik o sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti v Občini Podčetrtek
2602. Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Podčetrtek
2603. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Podčetrtek

Rogaška Slatina

2604. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina
2605. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina

Slovenj Gradec

2606. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju Občinske uprave mestne občine Slovenj Gradec
2607. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov

Slovenske Konjice

2608. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Slovenske Konjice

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

2609. Odlok o predkupni pravici Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Sveti Jurij ob Ščavnici

2610. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2003

Šalovci

2611. Odredba o spremembah odredbe o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč v Občini Šalovci
2612. Pravilnik za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci

Šentjur

2613. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Šentjur
2614. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2003
2615. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2004

Šmartno pri Litiji

2616. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2003
2617. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Šmartno pri Litiji
2618. Sklep o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Šmartno pri Litiji
2619. Sklep o zagotovitvi sredstev za kritje drobnih osebnih potreb in o opredelitvi namena porabe teh sredstev upravičencu do celodnevnega institucionalnega varstva
2620. Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Šmartno pri Litiji

Tržič

2621. Razveljavitev sklepa o oblikovanju cene vode za razširjeno reprodukcijo

Velika Polana

2622. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2003
2623. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Velika Polana
2624. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Velika Polana
2625. Pravilnik o plačah župana, podžupana, članov občinskega sveta, članov nadzornega odbora ter delovnih teles in o povračilih stroškov

Vitanje

2626. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Vitanje
2627. Odlok o ustanovitvi vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje
2628. Odlok o kapitalskih, lastniških in organizacijskih spremembah v podjetju VIT-PRO d.o.o.
2629. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Vitanje

Zreče

2630. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino Zreče
2631. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zreče
2632. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nadomestilih članov delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Žetale

2633. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2002
2634. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žetale
2635. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Žetale

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

32. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za promet Republike Slovenije in zveznim ministrom za promet, inovacijo in tehnologijo Republike Avstrije o prevozu nevarnega blaga skozi cestni predor Karavanke
33. Uredba o ratifikaciji Zapisnika VII. zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost