Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2003 z dne 30. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2003 z dne 30. 5. 2003, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2454. Ukaz o povišanju v čin generalmajorja

Odloki

2455. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2456. Sklep o spremembi višine prispevka za RTV programe

MINISTRSTVA

2457. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli
2458. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole
2459. Pravilnik o izobraževalnem programu Program osnovne šole za odrasle

BANKA SLOVENIJE

2460. Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob Evropskem letu invalidov 2003 v prodajo in obtok

SODNI SVET

2461. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
2462. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
2463. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur

OBČINE

Benedikt

2464. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Benedikt

Bistrica ob Sotli

2465. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebna pomoč in pomoč družini na domu

Brda

2466. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brda za leto 2002

Divača

2467. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2002

Kuzma

2468. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Kuzma

Novo mesto

2469. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2003 v Mestni občini Novo mesto
2470. Sklep o zagotovitvi sredstev za kritje drobnih osebnih potreb in o opredelitvi namena porabe le-teh upravičencu do celodnevnega institucionalnega varstva ter plačilu nadstandardne oskrbe institucionalnega varstva

Škocjan

2471. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta proizvodno-servisne cone Dobruška gmajna
AAA Zlata odličnost