Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2002 z dne 9. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2002 z dne 9. 5. 2002, Kazalo


MINISTRSTVA

1907. Sklep o določitvi višine in načinu obračunavanja stroškov za opravljene storitve v zvezi s carinskim blagom, ki bremenijo lastnika blaga oziroma stranko v postopku
1908. Pravilnik o ravnanju z zaupnimi podatki in o načinu varovanja zaupnih podatkov v carinski službi
1909. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih s področja znanosti in tehnologije
1910. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za refraktometre, s katerimi se meri masni delež sladkorja v vinskem moštu

OBČINE

Celje

1911. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev - Habjanov hrib in za območje Osence
1912. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za območje pri pregradi na Šmartinskem jezeru

Cerknica

1913. Sklep o javni predstavitvi osnutka odloka o Notranjskem regijskem parku št. 35208-1/2002
1914. Sklep o podaljšanju sklepa o začasnem financiranju Občine Cerknica za leto 2002

Kamnik

1915. Sklep o podrobnejših pogojih za prepis učencev v šole izven svojega šolskega okoliša v Občini Kamnik

Kidričevo

1916. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2002
1917. Pravilnik o financiranju športa v Občini Kidričevo

Kobarid

1918. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1919. Sklep o ceni odlaganja odpadkov na odlagališču Sužid
1920. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča
1921. Sklep o postavki izkopa in zasipa
1922. Sklep o pokopališčih, ki niso v upravljanju Komunale Tolmin Javnega podjetja d.d.
1923. Sklep o postavki opravila pred pogrebom
1924. Sklep o postavkah izkopa ob nedeljah in praznikih
1925. Sklep o delih, ki niso zajeta v postavkah izkop in zasip, opravila pred pogrebom ter prevoz in ostalo
1926. Sklep o pokojnikih s stalnim bivališčem izven občin Bovec, Kobarid in Tolmin
1927. Sklep o prevozih in ostalem
1928. Sklep o izvzetju iz javnega dobra

Laško

1929. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2001
1930. Odlok o priznanjih Občine Laško
1931. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Laško
1932. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
1933. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško
1934. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Laško
1935. Pravilnik o prodaji, oddaji za gradnjo, oddaji v zakup (najem) in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Laško

Litija

1936. Pravilnik o financiranju kmetijstva v Občini Litija
1937. Sprememba programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986-1990-2000

Mirna Peč

1938. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za območje Občine Mirna Peč

Ravne na Koroškem

1939. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Kotlje
1940. Sprememba pravilnika o merilih in kriterijih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem

Rogašovci

1941. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Rogašovci

Slovenj Gradec

1942. Pravilnik o merilih in načinu izbire kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec
1943. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec
1944. Pravilnik za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec
1945. Program priprave zazidalnega načrta "Pod gradom"
1946. Program priprave zazidalnega načrta "Podjetniška cona Pameče"

Sveti Jurij ob Ščavnici

1947. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2001

Škocjan

1948. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1949. Program priprave ureditvenega načrta pokopališče Škocjan
1950. Program priprave ureditvenega načrta jedra Škocjana
1951. Program priprave zazidalnega načrta proizvodno-servisne cone Dobruška gmajna

Šmarje pri Jelšah

1952. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Uprave občine Šmarje pri Jelšah

Vipava

1953. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2001
1954. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Zavrč

1955. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2001
1956. Sklep o dodelitvi koncesije

Zreče

1957. Sklep o javni razgrnitvi sprememb odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na osnovi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Zreče v letu 1998
1958. Spremembe pravilnika o merilih za določanje dežurnih prodajaln v Občini Zreče

Železniki

1959. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2001
1960. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2002
1961. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za šport Občine Železniki"
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti