Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2001 z dne 15. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2001 z dne 15. 2. 2001, Kazalo


MINISTRSTVA

618. Pravilnik o izvrševanju zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije

OBČINE

Beltinci

622. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Beltinci

Brežice

623. Poslovnik Nadzornega odbora občine Brežice

Celje

624. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
625. Spremembe in dopolnitve pravilnika o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih

Cerkno

626. Odlok o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje PUP 3 (zahodni del občine)
627. Odlok o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje PUP 4 (Cerkljansko - del)

Črenšovci

628. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Črenšovci v letu 2001

Dobrovnik

629. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Dobrovnik

Dolenjske Toplice

630. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dolenjske Toplice
631. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Dolenjske Toplice

Kranj

632. Odlok o inšpekcijskem in redarskem nadzorstvu v Mestni občini Kranj
633. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Mestni občini Kranj za leto 2001
634. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Kranj
635. Sprememba pravilnika o pogojih in merilih za dodelitev socialnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem

Laško

636. Program priprave lokacijskega načrta ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec - vključno z ovinkom Udmat

Litija

637. Odlok o organiziranju pomoči na domu v Občini Litija
638. Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Litija

Ljubljana

619. Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana
620. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana
621. Odlok o spremembah odloka o določitvi imen ulic in ukinitvi imena ene ulice na območju Mestne občine Ljubljana

Ljutomer

639. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanje zimske službe kategoriziranih občinskih cest v Občini Ljutomer
640. Odlok o ureditvenem načrtu kopališča Moravci v Slovenskih goricah
641. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor na območju Občine Ljutomer
642. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
643. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 2001
644. Sklep o prekvalifikaciji poslovnega v športni objekt občinskega pomena

Markovci

645. Odlok o proračunu Občine Markovci za leto 2001

Medvode

646. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2001

Moravske Toplice

647. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2001
648. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Moravske Toplice

Ravne na Koroškem

649. Program priprave za izdelavo zazidalnega načrta za počitniško vas Ivarčko jezero

Sevnica

650. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2001
651. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2001
652. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica

Šalovci

653. Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti

Tišina

654. Odlok o prazniku Občine Tišina
655. Pravilnik o merilih za določanje dežurnih prodajaln

Trebnje

656. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2001
657. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taksah za obremenjevanje okolja z odpadki
658. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi zemljišča v splošni rabi
659. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi zemljišča v splošni rabi
660. Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in nekategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti