Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1997 z dne 19. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1997 z dne 19. 9. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2899. Zakon o spremembi zakona o prometnem davku (ZPD-D)

Odloki

2900. Odlok o imenovanju člana Sveta Banke Slovenije
2901. Odlok o imenovanju člana Sveta Banke Slovenije
2902. Odlok o imenovanju člana Sveta Banke Slovenije
2903. Odlok o imenovanju člana Sveta Banke Slovenije
2904. Odlok o imenovanju članice Sveta Banke Slovenije

Drugi akti

2905. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2906. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Singapur
2907. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2908. Odlok o cenah za obračunavanje del in nalog vodnogospodarske javne službe

Sklepi

2909. Sklep o spremembi sklepa o kulturnih spomenikih in naravnih znamenitostih, ki so postali last Republike Slovenije
2910. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju državne in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic
2931. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine
2932. Sklep podjetij, ki pri odkupu delnic v okviru programa notranjega odkupa uporabljajo sredstva v skladu z določbo 6.a člena zakona o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega ...

MINISTRSTVA

2911. Navodilo o načinu minimalnega označevanja in zavarovanja določenih del in ovir na avtomobilski cesti
2912. Uskladitev zneskov povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih
2933. Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
2934. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

SODNI SVET

2913. Sklep o javnem pozivu k vložitvi kandidatur za prosto mesto
2914. Sklep o javnem pozivu k vložitvi kandidatur za prosto mesto
2915. Sklep o javnem pozivu k vložitvi kandidatur za prosto mesto
2916. Sklep o višini zneskov drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov

OBČINE

Bohinj

2917. Statut Občine Bohinj

Brežice

2918. Odlok o dopolnitvi dela ZN Trnje (Elektro, Škof) v Brežicah

Hrpelje-Kozina

2919. Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Hrpelje-Kozina

Kobilje

2920. Odlok o dopolnitvah odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Kobilje

Litija

2921. Sklep o razpisu volitev za člane Sveta krajevne skupnosti Javorje

Podčetrtek

2922. Sklep o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu plinovoda M4 za Posavje in Dolenjsko, odsek Rogaška Slatina – Anže na območju Občine Šmarje pri Jelšah
2923. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Radeče

2924. Sklep o spremembah v Občinski volilni komisiji občine Radeče

Štore

2925. Poizvedovalni referendum Občinskega sveta občine Štore

Tržič

2926. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Mlaka

Videm

2927. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Videm, dopolnjenega v letu 1996
2928. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Videm, dopolnjenega v letu 1996

Vitanje

2929. Odlok o spremembi in dopolnitvi ureditvenega načrta center Vitanje

Železniki

2930. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka v vasi Zali Log (razen h. št. Zali Log 1, 2, 3, 4, 36–44, 47–51, 54, 56–59, 63)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti