Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1997 z dne 19. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1997 z dne 19. 9. 1997

Kazalo

2925. Poizvedovalni referendum Občinskega sveta občine Štore, stran 4845.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) in sprejetega sklepa na 24. redni seji dne 30. 6. 1997 Občinski svet občine Štore razpisuje
P O I Z V E D O V A L N I R E F E R E N D U M
I
Poizvedovalni referendum se razpiše za naselja Krajevne skupnoti Svetina: Svetina, Kanjuce, Svetli dol in Javornik.
II
Na poizvedovalnem referendumu se bodo občani Krajevne skupnosti Svetina odločali:
– ali želijo biti v Občini Štore,
– ali se želijo odcepiti iz Občine Štore.
III
Poizvedovalni referendum bo v nedeljo, dne 23. novembra 1997.
IV
Za dan razpisa, s katerim začno teči roki za vsa opravila za izvedbo poizvedovalnega referenduma, se šteje 22. september 1997.
V
Za izvršitev poizvedovalnega referenduma skrbi Občinska volilna komisija občine Štore.
Štore, dne 15. septembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Štore
Albin Valand l. r.

AAA Zlata odličnost