Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1997 z dne 19. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1997 z dne 19. 9. 1997

Kazalo

2922. Sklep o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu plinovoda M4 za Posavje in Dolenjsko, odsek Rogaška Slatina – Anže na območju Občine Šmarje pri Jelšah, stran 4844.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 19. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Podčetrtek na 19. redni seji dne 1. 9. 1997 sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu plinovoda M4 za Posavje in Dolenjsko, odsek Rogaška Slatina – Anže na območju Občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
Občinski svet občine Podčetrtek ugotavlja, da je osnutek sprememb in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu plinovoda M4 za Posavje in Dolenjsko, odsek Rogaška Slatina – Anže na območju Občine Šmarje pri Jelšah pripravljen v skladu s predpisi o urejanju prostora in varstvu okolja, zato odreja njegovo javno razgrnitev.
2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev se javno razgrne v prostorih Občine Podčetrtek.
3. člen
Javna razgrnitev traja 30 dni od pričetka veljavnosti tega sklepa. V času javne razgrnitve lahko podajo na osnutek sprememb in dopolnitev iz 1. člena sklepa svoje pripombe in predloge vsi zainteresirani in prizadeti.
Pripombe in predloge sprejema urad župana Občine Podčetrtek do zadnjega dne javne razgrnitve.
4. člen
V času javne razgrnitve se v Občini Podčetrtek organizira javna obravnava osnutka sprememb in dopolnitev iz 1. člena sklepa.
5. člen
Po poteku javne razgrnitve in obravnave se bodo podani predlogi in pripombe strokovno proučili in posredovali občinskemu svetu, da bo zavzel do njih stališče in sprejel končno besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu plinovoda M4 za Posavje in Dolenjsko, odsek Rogaška Slatina – Anže na območju Občine Šmarje pri Jelšah.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061-185/97
Podčetrtek, dne 2. septembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.