Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1997 z dne 25. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1997 z dne 25. 9. 1997, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2935. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji
2936. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike
2937. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Mehike
2938. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Švedski

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2940. Pravilnik o spremembah pravilnika o štipendiranju

MINISTRSTVA

2939. Odredba o obrazcih za vpis v zemljiško knjigo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2941. Poročilo o gibanju plač za julij 1997

OBČINE

Črenšovci

2942. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje vasi Velika Polana in za območje vasi Brezovica v Krajevni skupnosti Polana

Hrpelje-Kozina

2943. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Obrov

Maribor

2944. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo 4. krajevnega samoprispevka v KS Miklavž na Dravskem polju dne 14. 9. 1997

Škofja Loka

2945. Odlok o preimenovanju naselij Andrej nad Zmincem in Ožbolt nad Zmincem
2946. Statutarni sklep Občinskega sveta občine Škofja Loka

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Zavratec (Idrija)
2. Popravek odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 1997
3. Popravek statuta Krajevne skupnosti Grad (Kuzma)
4. Popravek pravilnika o službeni izkaznici, uniformi in opremi komunalnega nadzornika in službeni izkaznici pooblaščene osebe za komunalni nadzor (Slovenj Gradec)
AAA Zlata odličnost