Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1995 z dne 19. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1995 z dne 19. 10. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2778. Zakon o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2779. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2780. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Češke republike s sedežem v Portorožu, na čelu s častnim konzulom

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2781. Količnik za preračun katastrskega dohodka
2782. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 1995

OBČINE

Jesenice

2783. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Jesenice
2784. Odlok o komunalnih taksah v Občini Jesenice
2785. Sklep o vrednosti koeficientov točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Jesenice v letu 1995

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

63. Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (MOKSP)
64. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah Sporazuma o obmejnem prometu (BATOPS)
65. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju z dne 18. julija 1984 v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992 (BATPTS)
66. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Švicarske konfederacije o sodelovanju pri usposabljanju Slovenije za posodobitev njenega javnega upravnega sistema (BCHJUS)
67. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine (BARGS)
68. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o mednarodnem cestnem prevozu (BSKMCP)
69. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj, v zvezi z davki na dohodek (BCNIDO)
AAA Zlata odličnost