Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1995 z dne 19. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1995 z dne 19. 10. 1995

Kazalo

65. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju z dne 18. julija 1984 v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992 (BATPTS), stran 869.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN AVSTRIJSKO ZVEZNO VLADO O SPREMEMBI SPORAZUMA O PLANINSKEM TURISTIČNEM PROMETU NA MEJNEM OBMOČJU Z DNE 18. JULIJA 1984 V BESEDILU IZMENJANIH NOT Z DNE 16. OKTOBRA 1992
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju z dne 18. julija 1984 v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. septembra 1995.
Št. 012-01/95-86
Ljubljana, dne 7. oktobra 1995
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN AVSTRIJSKO ZVEZNO VLADO O SPREMEMBI SPORAZUMA O PLANINSKEM TURISTIČNEM PROMETU NA MEJNEM OBMOČJU Z DNE 18. JULIJA 1984 V BESEDILU IZMENJANIH NOT Z DNE 16. OKTOBRA 1992
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju z dne 18. julija 1984 v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992, sklenjen 9. junija 1995 na Dunaju.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju z dne 18. julija 1984 v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992
Vlada Republike Slovenije in Avstrijska zvezna vlada sta se z namenom, da prilagodita sporazum o planinskem turističnem prometu na mejnem območju z dne 18. julija 1984 v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992 spremenjenim potrebam, sporazumeli o naslednjem:
I. člen
1. 1. člen sporazuma se glasi:
“1. člen
(1) Državljani obeh držav pogodbenic lahko, v kolikor s tem sporazumom ni urejeno drugače, prehajajo slovensko-avstrijsko državno mejo na spodaj navedenih mejnih prehodih in poteh, ki vodijo vzdolž državne meje, se v območju druge države pogodbenice gibljejo na označenih poteh v obeh smereh in gredo do spodaj navedenih izletniških točk z veljavnim potnim listom, z veljavno osebno izkaznico, z listino za prehod meje v obmejnem prometu ali s člansko izkaznico obstoječih gorskih reševalnih služb držav pogodbenic.
(2) Državljanom tretjih držav, ki v nobeni od držav pogodbenic ne potrebujejo vizumov, je dovoljen prehod državne meje z veljavnim potnim listom.”
2. 2. člen sporazuma se glasi:
“2. člen
Mejni prehodi, poti in izletniške točke v smislu 1. člena sporazuma so:
1. Kepa – Mittagskogel
Na slovenskem ozemlju od planine Belce (Belitza Alm) do mejnega prehoda Sedlo Jepca – Jepca Sattel, kota 1438, naprej vzdolž državne meje do mejnega prehoda pri priključku poti ob nekdanji koči “Annahütte”, kota 1577, potem vzdolž državne meje do mejnega prehoda pri mejnem kamnu XXVI/213.
Na avstrijskem ozemlju na mejnem prehodu pri mejnem kamnu XXVI/213 do vrha Kepe (Mittagskogel), kota 2143, od tod po poti do kote 2070, do koče Bertahütte in naprej do koče nad Arihovo pečjo (Arichwandhütte).
2. Golica – Kahlkogel
Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda med mejnima kamnoma XXVI/32 in XXVI/33 do koče na Golici (Kahlkogelhütte), bodisi mimo Jekljevega sedla (Eckelesattel), naprej do Kleka (Hahnkogel), kota 1754, do sedla Rožca (Rosenbachsattel) ali po poti do sedla Medvedjak (Bärensattel) in od tam naprej do mejnega prehoda na vrhu Stola – Hochstuhlgipfel, kota 2238.
Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda pri koti 1586 med mejnima kamnoma XXVI/86 in XXVI/87 do koče na Rožci (Rosenkogelhütte) in naprej na planino Rožca (Rosenalm).
3. Stol – Hochstuhl
Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda na vrhu Stola – Hochstuhlgipfel, kota 2238, do Prešernove koče (Preschern Hütte) in naprej do mejnega prehoda sedlo Belščica – Bielschitza Sattel, kota 1840, ter od tod do Belščice (Bielschitza), kota 1955.
Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda sedlo Belščica – Bielschitza Sattel, kota 1840, do Celovške koče (Klagenfurter Hütte), od tam po kolovozni poti do ovinka melišča severozahodno od kote 1448 in od tam bodisi preko melišča in po plezalni stezi do mejnega prehoda na vrhu Stola – Hochstuhlgipfel, kota 2238, ali do koče Stou Hütte, kota 960, in od tam dalje do mejnega prehoda sedlo Medvedjak – Bärensattel.
4. Košuta – Koschuta
Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda Hanževo sedlo – Hainsch Sattel na vrh Velikega vrha (Hochturm), kota 2088, od tam bodisi po gorski stezi do koče Dom na Kofcah in naprej do kraja Podljubelj ali do planine Korošice (Alm Korošica) in v zgornji del Spodnje ljubeljske doline ali od Velikega vrha (Hochturm) do planine Dolga njiva (Alm Dolga njiva) in od tod naprej do Košutnikovega Turna (Koschutnik Turm).
Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda Košutnikov Turn – Koschutnik Turm, kota 2136, do koče “Koschutahaus” ali od mejnega prehoda na začetku gorske steze Avstrijskega turističnega kluba do koče “Koschutahaus” in od tam čez sedlo Pišenca (Pischenza Sattel) do mejnega prehoda Hanževo sedlo – Hainsch Sattel.
5. Kamniške Alpe – Steiner Alpen
Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda Jezersko sedlo – Seeländer Sattel pri mejnem kamnu XXII/265 do Češke koče (Tschechische Hütte) ali od mejnega prehoda Savinjsko sedlo – Sanntaler Sattel, kota 2009, do Frišaufovega doma (Frischauf Hütte) skozi Logarsko dolino (Logartal) do odcepa ceste pod kapelo pri koti 735 in naprej po kolovozni poti do mejnega prehoda Pavličevo sedlo – Paulitschsattel.
Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda Pavličevo sedlo – Paulitschsattel mimo kmetije Paulitsch, do spodnjega Paulitscha, nato po zvezni cesti proti Beli (Bad Vellach) in od tod skozi Belsko Kočno (Vellacher Kotschna) mimo Meierhofa bodisi do mejnega prehoda Savinjsko sedlo – Sanntaler Sattel, kota 2009, ali do mejnega prehoda Jezersko sedlo – Seeländer Sattel pri mejnem kamnu XXII/265.
6. Olševa – Uschowa
Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda pri mejnem kamnu XXII/11 po stezi mimo Potočke zijalke (Pototschnighöhle) in naprej po poti do vrha Olševe (Uschowa) ali po gorski poti mimo kmetije Rogar do cerkve Sv. Duha (Heiligengeistkirche), od tam po označeni poti do mejnega prehoda sedlo Svetega duha – Heiligengeistsattel med mejnima kamnoma XXII/32 in XXII/33.
Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda sedlo Svetega duha – Heiligengeistsattel med mejnima kamnoma XXII/32 in XXII/33 bodisi po označeni poti 611 do Sv. Lenarta (St. Leonhard), ali vzdolž državne meje po označeni poti 611 do mejnega prehoda pri mejnem kamnu XXII/11, od tam po poti 611 naprej k Skalnatim vratom (Felsentore) in od tam na vrh, kota 1883, do mejnega prehoda pri mejnem kamnu XXII/3.
7. Koprivna – Luscha
Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda med mejnima kamnoma XXI/22 in XXI/23 do cerkve Sv. Ane (St. Anna) ali v Črno na Koroškem.
Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda med mejnima kamnoma XXI/22 in XXI/23 po cesti do planine Luže (Luscha Alm), naprej do deželne ceste “Luscha Landesstrasse” in od tod do Globasnice (Globasnitz).
8. Peca – Petzen
Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda Knepsovo sedlo – Knieps Sattel pri mejnem kamnu XX/72, bodisi pod koto 2065 čez Kordeževo glavo (Kordeschkopf) do Doma na Peci (Schutzhaus auf der Petzen) ali čez Končnikov vrh (Kontschnik Gipfel), kota 2110, do mejnega prehoda pri mejnem kamnu XX/87.
Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda Knepsovo sedlo – Knieps Sattel pri mejnem kamnu XX/72 do Sedmerih koč (Siebenhütten), od tu naprej čez Križe (Krischa) do Bistriškega vrha (Feistritzer Spitze), kota 2114, do mejnega prehoda pri mejnem kamnu XX/87.
9. Košenjak – Hühnerkogel
Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda med mejnima kamnoma XV/53 in XVI/1 do planinskega doma Košenjak in od tu mimo kapele Trije križi do mejnega prehoda Vič – Lavamünd.
Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda med mejnima kamnoma XV/53 in XVI/1 mimo koče Roßhütte naprej po gorski poti “Lavanttaler Höhenweg” čez Lorenzenberg do kmetije Juschki in od tu do mejnega prehoda Vič – Lavamünd.
10. Sv. Jernej – St. Bartholomäus
Na slovenskem ozemlju od mejnega kamna XIV/87 do gostišča Primus in k cerkvi Sv. Jerneja (St. Bartholomäus), od tam ob državni meji mimo kmetije Hadernik do kmetije Osojnik in do mejnega prehoda pri mejnem kamnu XIII/145.
Na avstrijskem ozemlju od mejnega kamna XIV/87 do kmetije Puschnigg, naprej ob državni meji mimo kmetije Sammernegg v kraj St. Lorenzen in od tam bodisi do mejnega kamna XIV/8, nato neposredno vzdolž državne meje do mejnega prehoda pri mejnem kamnu XIII/145 ali po deželni cesti 655 do gostilne Temmel in nato mimo kmetije Panink do mejnega prehoda pri mejnem kamnu XIII/145.
Kot izletniške točke se lahko obiskuje:
na slovenskem ozemlju cerkev Sv. Jerneja (St. Bartholomäus) in gostišče Primus;
na avstrijskem ozemlju kraj St. Lorenzen, gostilno Silgener in gostilno Temmel.
11. Radlje – Radlpaß
Od mejnega kamna XIII/145 (v bližini kmetije Panink) do mejnega prehoda Radlje – Radlpaß, mejni kamen XIII/78, po tistih poteh na slovenskem in avstrijskem ozemlju, ki se pri mejnih kamnih XIII/145, XIII/142, XIII/140, XIII/134, XIII/131, XIII/126, XIII/115, XIII/107, XIII/82, XIII/78 stikajo z državno mejo oziroma jo sekajo ali vodijo vzdolž nje.
Dovoljeno je obiskovati naslednji izletniški točki:
na avstrijskem ozemlju cerkev Sv. Antona (St. Anton) in gostilno Kälberhansl.
12. Radlje – Radlberg
Od mejnega prehoda Radlje – Radlpaß, mejni kamen XIII/78, do mejnega prehoda Remšnik – Oberhaag, mejni kamen XII/35, po tistih poteh na slovenskem in avstrijskem ozemlju, ki se pri mejnih kamnih XIII/78 do XIII/52, XIII/33, XII/137, XII/122, XII/121, XII/120, XII/102, XII/92, XII/90, XII/65, XII/62, XII/61, XII/60, XII/46, XII/45, XII/35 stikajo z državno mejo oziroma jo sekajo ali preko Klement Kogla, kota 1052, Kapunarja (Kapuner Kogel), Jäger Kreuza, kota 983, in cerkve Sv. Pankracija (St. Ponkratzen) vodijo vzdolž državne meje.
Dovoljeno je obiskovati naslednje izletniške točke:
na slovenskem ozemlju kraj Remšnik (Remschnigg), in sicer po poteh od mejnega kamna XII/89 ali mejnega kamna XII/83 do kote 834 in nato po poti preko kote 743, kakor tudi cerkev Sv. Pankracija (St. Ponkratzen);
na avstrijskem ozemlju gostilno Wutschnigg.
13. Remšnik – Remschnigg
Od mejnega prehoda Remšnik – Oberhaag, mejni kamen XII/35, do gostilne oziroma mladinskega doma Pronintsch, mejni kamen XI/149, po tistih poteh na slovenskem in avstrijskem ozemlju, ki se pri mejnih kamnih XII/35, XII/23, XII/16, XII/3, XII/1, XI/297, XI/263, XI/261, XI/257, XI/235, XI/234, XI/228, XI/223, XI/215, XI/208, XI/206, XI/194, XI/184, XI/183, XI/180, XI/177, XI/168, XI/164, XI/157 stikajo z državno mejo oziroma jo sekajo ali preko kmetij Kefer, Tschermoneg, Wechtitsch, Isak in mejnega prehoda Kapla – Arnfels vodijo vzdolž državne meje.
Dovoljeno je obiskovati naslednjo izletniško točko:
na slovenskem ozemlju vas Zg. Kapla (Kappel) po poti od mejnega kamna XI/223 proti jugu preko kote 696.
14. Gradišče – Schloßberg
Od gostilne oziroma mladinskega doma Pronintsch, mejni kamen XI/149, do mejnega prehoda Gradišče – Schloßberg, mejni kamen XI/54, po tistih poteh na slovenskem in avstrijskem ozemlju, ki se pri mejnih kamnih XI/147, XI/146, XI/139, XI/138, XI/134, XI/133, XI/131, XI/111, XI/100, XI/87, XI/83, XI/78, XI/74, XI/64, XI/54 stikajo z državno mejo oziroma jo sekajo ali preko kmetij Oblak, Serschen, Čekl, Tschanga in Oberer Muhri vodijo vzdolž državne meje.
Dovoljeno je obiskovati naslednjo izletniško točko:
na avstrijskem ozemlju gostilno oziroma mladinski dom Pronintsch.
15. Duh na Ostrem vrhu – Großwalz
Od mejnega prehoda Gradišče – Schloßberg, mejni kamen XI/54, do mejnega prehoda Duh na Ostrem vrhu – Großwalz, mejni kamen X/331, po tistih poteh na slovenskem in avstrijskem ozemlju, ki se pri mejnih kamnih XI/54, XI/36, XI/35, XI/32, XI/27, XI/21, XI/12, XI/6, XI/1, X/331 stikajo z državno mejo oziroma jo sekajo ali vodijo vzdolž nje.
Dovoljeno je obiskovati naslednje izletniške točke:
na slovenskem ozemlju cerkev in kraj Duh na Ostrem vrhu (Heiligen Geist) ter z žičnicami dostopno smučišče;
na avstrijskem ozemlju gostilni Waucher in Moser ter z žičnicami dostopno smučišče.”
3. Črke a, b in c prvega odstavka 3. člena sporazuma se glasijo:
“a) na območju Kepe – Mittagskogel, Golice – Kahlkogel, Stola – Hochstuhl, Košute – Koschuta, Kamniških Alp – Steiner Alpen, Olševe – Uschowa, Koprivne – Luscha, Pece – Petzen in Košenjaka – Hühnerkogel od 15. aprila do 15. novembra;
b) na območju Sv. Jerneja – St. Bartholomäus, Radelj – Radlpaß, Radelj – Radlberg, Remšnika – Remschnigg, Gradišča – Schloßberg od 1. marca do 30. novembra;
c) na območju Duh na Ostrem vrhu – Großwalz vse leto.”
4. 4. člen sporazuma se glasi:
“4. člen
(1) Udeleženci v planinskem turističnem prometu smejo na ozemlju druge države pogodbenice uporabljati samo tiste poti, ki so navedene v 2. členu sporazuma in markirane v naravi.
(2) Državi pogodbenici bosta skrbeli za vzdrževanje in markiranje poti z enotnimi oznakami.
(3) Na ozemlju druge države pogodbenice se ni dovoljeno zadrževati več kot pet dni po prehodu meje v okviru sporazuma, razen v primeru višje sile.
(4) Mejne prehode za planinski turistični promet je treba označiti skladno s krajevnimi danostmi.”
5. 7. člen sporazuma se glasi:
“7. člen
(1) Na območju Peči (Ofen), kota 1508, se ob tradicionalnem letnem srečanju planincev odpre mejni prehod od glavnega mejnega kamna na Tromeji do mejnega kamna XXVII/277. Čas, ko je mejni prehod odprt, določijo pristojni organi.
(2) Za vse uporabnike tega mejnega prehoda veljajo smiselno določila 1., 5. in 6. člena Sporazuma.”
II. člen
Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem sta se državi pogodbenici medsebojno obvestili, da so izpolnjeni njuni notranjepravni pogoji za uveljavitev tega sporazuma.
Z uveljavitvijo tega sporazuma preneha veljati izmenjava not med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dostopu do cerkve Sv. Pankracija z dne 26. aprila 1967 v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992.
Sklenjeno na Dunaju dne 9. junija 1995 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku; besedili sta enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Dr. Katja Boh l. r.
Za Avstrijsko
zvezno vlado
Dr. Helga Winkler-Campagna l. r.
A B K O M M E N
zwischen der Regierung der Republik Slowenien und der Österreichischen Bundesregierung zur Änderung des Abkommens über den alpinen Touristenverkehr im Grenzgebiet vom 18. Juli 1984 in der Fassung des Notenwechsels vom 16. Oktober 1992
Die Regierung der Republik Slowenien und die Österreichische Bundesregierung sind, in der Absicht, das Abkommen über den alpinen Touristenverkehr im Grenzgebiet vom 18. Juli 1984 in der Fassung des Notenwechsels vom 16. Oktober 1992 den geänderten Bedürfnissen anzupassen, wie folgt übereingekommen:
Artikel I
1. Artikel 1 des Abkommens erhält folgende Fassung:
“Artikel 1
(1) Die Staatsbürger der Vertragsstaaten dürfen, wenn durch das Abkommen nicht anderes bestimmt ist, an den im folgenden angeführten Grenzübergängen und auf den entlang der Staatsgrenze führenden Wegen die slowenisch-österreichische Staatsgrenze mit einem gültigen Reisepaß, einem gültigen Personalausweis, einem Grenzausweis für den Kleinen Grenzverkehr oder einem Mitgliedsausweis eines im jeweiligen Vertragsstaat bestehenden Bergettungsdienstes überschreiten, sich im Gebiet des anderen Vertragsstaates unter Einhaltung der markierten Wege in beiden Richtungen bewegen und sich zu den unten bezeichneten Ausflugszielen begeben.
(2) Drittausländern, die in keinem der Vertragsstaaten der Sichtvermerkspflicht unterliegen, ist der Grenzübertritt mit einem gültigen Reisepaß gestattet.”
2. Artikel 2 des Abkommens erhält folgende Fassung:
“Artikel 2
Grenzübergänge, Wege und Ausflugsziele im Sinne des Artikels 1 des Abkommens sind:
1. Kepa – Mittagskogel.
Auf slowenischem Gebiet von der planina Belca (Belitza Alm) zum Grenzübergang sedlo Jepca – Jepca Sattel, Kote 1438, weiter entlang der Staatsgrenze zum Grenzübergang bei der Einmündung des Weges neben der ehemaligen “Annahütte”, Kote 1577, dann entlang der Staatsgrenze zum Grenzübergang bei Grenzstein XXVI/213.
Auf österreichischem Gebiet vom Grenzübergang bei Grenzstein XXVI/213 zum Gipfel des Kepa (Mittagskogels), Kote 2143, von dort entlang des Weges bis zur Kote 2070, von dort zur Bertahütte und weiter bis zur koča nad Arihovo pečjo (Arichwandhütte).
2. Golica – Kahlkogel
Auf slowenischem Gebiet vom Grenzübergang zwischen den Grenzsteinen XXVI/32 und XXVI/33 zur koča na Golici (Kahlkogelhütte), entweder vorbei am Jekljevo sedlo (Eckelesattel), weiter zum Klek (Hahnkogel), Kote 1754, bis zum sedlo Rožca (Rosenbachsattel) oder entlang des Wanderweges bis zum sedlo Medvedjak (Bärensattel) und von dort weiter zum Grenzübergang vrh Stola – Hochstuhlgipfel, Kote 2238.
Auf österreichischem Gebiet vom Grenzübergang bei der Kote 1586 zwischen den Grenzsteinen XXVI/86 und XXVI/87 zur koca na Rožci (Rosenkogelhütte) und weiter auf die planina Rožca (Rosenalm).
3. Stol – Hochstuhl
Auf slowenischem Gebiet vom Grenzübergang vrh Stola – Hochstuhlgipfel, Kote 2238, bis zur Prešernova koča (Preschern Hütte) und weiter zum Grenzübergang sedlo Belščica – Bielschitza Sattel, Kote 1840, sowie von dort zur Belščica (Bielschitza), Kote 1955.
Auf österreichischem Gebiet vom Grenzübergang sedlo Belščica – Bielschitza Sattel, Kote 1840, bis zur Celovška koča (Klagenfurter Hütte), von dort auf dem Fahrweg zur Karkurve nordwestlich der Kote 1448 und von dort entweder über das Kar und den Klettersteig zum Grenzübergang vrh Stola – Hochstuhlgipfel, Kote 2238, oder zur Stou Hütte, Kote 960, und von dort weiter zum Grenzübergang sedlo Medvedjak – Bärensattel.
4. Košuta – Koschuta
Auf slowenischem Gebiet vom Grenzübergang Hanževo sedlo – Hainsch Sattel auf den Gipfel des Veliki vrh (Hochturm), Kote 2088, von dort entweder auf dem Bergpfad bis zu Hütte Dom na Kofcah und weiter bis zur Ortschaft Podljubelj oder bis zur planina Korošica (Alm Korošica) und in den oberen Teil des Unterloibltales oder vom Veliki vrh (Hochturm) bis zur planina Dolga njiva (Alm Dolga njiva) und von dort weiter zum Košutnikov Turn (Koschutnik Turm).
Auf österreichischem Gebiet vom Grenzübergang Košutnikov Turn – Koschutnik Turm, Kote 2136, zum “Koschutahaus” oder vom Grenzübergang am Beginn des Bergpfades des österreichischen Touristenklubs zum “Koschutahaus” und von dort über den sedlo Pišenca (Pischenza Sattel) zum Grenzübergang Han‚evo sedlo – Hainsch Sattel.
5. Kamniške Alpe – Steiner Alpen
Auf slowenischem Gebiet vom Grenzübergang Jezersko sedlo – Seeländer Sattel bei Grenzstein XXII/265 zur Češka koča (Tschechischen Hütte) oder vom Grenzübergang Savinjsko sedlo – Sanntaler Sattel, Kote 2009, zur Frišaufov dom (Frischauf Hütte), durch das Logarska dolina (Logartal) bis zur Wegabzweigung unterhalb der Kapelle bei Kote 735 und weiter auf dem Fahrweg zum Grenzübergang Pavličevo sedlo – Paulitschsattel.
Auf österreichischem Gebiet vom Grenzübergang Pavličevo sedlo – Paulitschsattel vorbei am Gehöft Paulitsch bis zum Unteren Paulitsch, weiter auf der Bundesstraße nach Bela (Bad Vellach) und von dort durch die Belska Kočna (Vellacher Kotschna) vorbei am Maierhof entweder zum Grenzübergang Savinjsko sedlo – Sanntaler Sattel, Kote 2009, oder zum Grenzübergang Jezersko sedlo – Seeländer Sattel bei Grenzstein XXII/265.
6. Olševa – Uschowa
Auf slowenischem Gebiet vom Grenzübergang bei Grenzstein XXII/11 auf dem Pfad an der Potočka zijalka (Pototschnighöhle) vorbei und weiter auf dem Weg auf den Berggipfel Olševa (Uschowa) oder auf dem Bergweg am Gehöft Rogar vorbei bis zur cerkev Sv. Duha (Heilligengeistkirche), von dort auf dem markierten Weg zum Grenzübergang sedlo Svetega duha – Heiligengeistsattel zwischen den Grenzsteinen XXII/32 und XXII/33.
Auf österreichischem Gebiet vom Grenzübergang sedlo Svetega duha – Heiligengeistsattel zwischen den Grenzsteinen XXII/32 und XXII/33 entweder auf dem markierten Weg 611 nach Sv. Lenart (St. Leonhard), oder entlang der Staatsgrenze auf dem markierten Weg 611 bis zum Grenzübergang bei Grenzstein XXII/11, von dort auf dem Weg 611 weiter zu den Skalnata vrata (Felsentoren) und von dort auf den Gipfel, Kote 1883, zum Grenzübergang bei Grenzstein XXII/3.
7. Koprivna – Luscha
Auf slowenischem Gebiet vom Grenzübergang zwischen den Grenzsteinen XXI/22 und XXI/23 entweder zur Kirche Sv. Ana (St. Anna) oder nach Črna na Koroškem.
Auf österreichischem Gebiet vom Grenzübergang zwischen den Grenzsteinen XXI/22 und XXI/23 auf dem Weg zur planina Luže (Luscha Alm), weiter bis zur Luscha Landesstraße und von dort nach Globasnica (Globasnitz).
8. Peca – Petzen
Auf slowenischem Gebiet vom Grenzübergang Knepsovo sedlo – Knieps Sattel bei Grenzstein XX/72, entweder unter der Kote 2065 über den Kordeževa glava (Kordeschkopf) bis zum Schutzhaus auf der Dom na Peci (Petzen) oder über den Končnikov vrh (Kontschnik Gipfel), Kote 2110, zum Grenzübergang bei Grenzstein XX/87.
Auf österreeichischem Gebiet vom Grenzübergang Knepsovo sedlo – Knieps Sattel bei Grenzstein XX/72 bis nach Sedmere koče (Siebenhütten), von dort weiter über die Križe (Krischa) zur Bistriški vrh (Feistritzer Spitze), Kote 2114, bis zum Grenzübergang bei Grenzstein XX/87.
9. Košenjak – Hühnerkogel
Auf slowenischem Gebiet vom Grenzübergang zwischen den Grenzsteinen XV/53 und XVI/1 zum Alpenhaus Košenjak und von dort vorbei an der Kapelle Trije križi zum Grenzübergang Vič – Lavamünd.
Auf österreichischem Gebiet vom Grenzübergang zwischen den Grenzsteinen XV/53 und XVI/1 vorbei an der Roßhütte entlang des “Lavanttaler Höhenweges” über den Lorenzenberg bis zum Gehöft Juschki und von dort bis zum Grenzübergang Vič – Lavamünd.
10. Sv. Jernej – St. Bartholomäus
Auf slowenischem Gebiet vom Grenzstein XIV/87 zur Jausenstation Primus und zur Kirche Sv. Jernej (St. Bartholomäus), von dort entlang der Staatsgrenze, vorbei am Gehöft Hadernik zum Gehöft Osojnik zum Grenzübergang bei Grenzstein XIII/145.
Auf österreichischem Gebiet vom Grenzstein XIV/87 zum Gehöft Puschnigg, weiter entlang der Staatsgrenze, vorbei am Gehöft Sammernegg in den Ort St. Lorenzen und von dort entweder zum Grenzstein XIV/8, dann unmittelbar entlang der Staatsgrenze bis zum Grenzübergang bei Grenzstein XIII/145 oder auf der Landesstraße 655 zum Gasthaus Temmel und dann vorbei am Gehöft Panink zum Grenzübergang bei Grenzstein XIII/145.
Als Ausflugsziele dürfen besucht werden:
Auf slowenischem Gebiet die Kirche Sv. Jernej (St. Bartholomäus) und die Jausenstation Primus.
Auf österreichischem Gebiet der Ort St. Lorenzen, der Gasthof Silgener und das Gasthaus Temmel.
11. Radlje – Radlpaß
Vom Grenzstein XIII/145 (nächst dem Gehöft Panink) zum Grenzübergang Radlje – Radlpaß, Grenzstein XIII/78, unter Benützung jener Wege auf slowenischem und österreichischem Gebiet, die bei den Grenzsteinen XIII/145, XIII/142, XIII/140, XIII/134, XIII/131, XIII/126, XIII/115, XIII/107, XIII/82, XIII/78 die Staatsgrenze berühren, überqueren oder entlang der Staatsgrenze führen.
Als Ausflugsziele dürfen besucht werden:
Auf österreichischem Gebiet die Kirche Sv. Anton (St. Anton) und das Gasthaus Kälberhansl.
12. Radlje – Radlberg
Vom Grenzübergang Radlje – Radlpaß, Grenzstein XIII/78, bis zum Grenzübergang Remšnik – Oberhaag, Grenzstein XII/35, unter Benützung jener Wege auf slowenischem und österreichischem Gebiet, die bei den Grenzsteinen XIII/78 bis XIII/52, XIII/33, XII/137, XII/122, XII/121, XII/120, XII/102, XII/92, XII/90, XII/65, XII/62, XII/61, XII/60, XII/46, XII/45, XII/35 die Staatsgrenze berühren, überqueren oder entlang der Staatsgrenze über den Klement Kogel, Kote 1052, Kapunar (Kapuner Kogel), Jäger Kreuz, Kote 983, und die Kirche Sv. Pankracij (St. Ponkratzen) führen.
Als Ausflugsziele dürfen besucht werden:
Auf slowenischem Gebiet die Ortschaft Remšnik (Remschnigg), und zwar auf den Wegen von den Grenzsteinen XII/89 oder XII/83 bis zur Kote 834 und weiter auf dem Weg über Kote 743, sowie die Kirche Sv. Pankracij (St. Ponkratzen).
Auf österreichischem Gebiet das Gasthaus Wutschnigg.
13. Remšnik – Remschnigg
Vom Grenzübergang Remšnik – Oberhaag, Grenzstein XII/35, bis zum Gasthaus bzw. zur Jugendherberge Pronintsch, Grenzstein XI/149, unter Benützung jener Wege auf slowenischem und österreichischem Gebiet, die bei den Grenzsteinen XII/35, XII/23, XII/16, XII/3, XII/1, XI/297, XI/263, XI/261, XI/257, XI/235, XI/234, XI/228, XI/223, XI/215, XI/208, XI/206, XI/194, XI/184, XI/183, XI/180, XI/177, XI/168, XI/164, XI/157 die Staatsgrenze berühren, überqueren oder entlang der Staatsgrenze über die Gehöfte Kefer, Tschermoneg, Wechtitsch, Isak und den Grenzübergang Kapla – Arnfels führen.
Als Ausflugsziel darf besucht werden:
Auf slowenischem Gebiet die Ortschaft Zg. Kapla (Kappel) auf dem Weg vom Grenzstein XI/223 Richtung Süden über Kote 696.
14. Gradišče – Schloßberg
Wom Gasthaus bzw. von der Jugendherberge Pronintsch, Grenzstein XI/149, bis zum Grenzübergang Gradišče – Schloßberg, Grenzstein XI/54 unter Benützung jener Wege auf slowenischem und österreichischem Gebiet, die bei den Grenzsteinen XI/147, XI/146, XI/139, XI/138, XI/134, XI/133, XI/131, XI/111, XI/100, XI/87, XI/83, XI/78, XI/74, XI/64, XI/54 die Staatsgrenze berühren, überqueren oder entlang der Staatsgrenze über die Gehöfte Oblak, Serschen, Čekl, Tschanga und Oberer Muhri führen.
Als Ausflugsziel darf besucht werden:
Auf österreichischem Gebiet das Gasthaus bzw. die Jugendherberge Pronintsch.
15. Duh na Ostrem vrhu – Großwalz
Vom Grenzübergang Gradišče – Schloßberg, Grenzstein XI/54, bis zum Grenzübergang Duh na Ostrem vrhu – Großwalz, Grenzstein X/331, unter Benützung jener Wege auf slowenischem und österreichischem Gebiet, die bei den Grenzsteinen XI/54, XI/36, XI/35, XI/32, XI/27, XI/21, XI/12, XI/6, XI/1, X/331 die Staatsgrenze berühren, überqueren oder entlang der Staatsgrenze führen.
Als Ausflugsziele dürfen besucht werden:
Auf slowenischem Gebiet die Kirche und die Ortschaft Duh na Ostrem vrhu (Heiligen Geist) sowie das durch Liftanlagen erschlossene Schigebiet.
Auf österreichischem Gebiet die Gasthäuser Waucher und Moser sowie das durch Liftanlagen erschlossene Schigebiet.”
3. Artikel 3 Absatz 1 lit. a und b des Abkommens erhalten folgende Fassung:
“a) Im Gebiet Kepa – Mittagskogel, Golica – Kahlkogel, Stol – Hochstuhl, Košuta – Koschuta, Kamniške Alpe – Steiner Alpen, Olševa – Uschowa, Koprivna – Luscha, Peca – Petzen und Košenjak – Hühnerkogel vom 15. April bis 15. November;
b) im Gebiet Sv. Jernej – St. Bartholomäus, Radlje – Radlpaß, Radlje – Radlberg, Remšnik – Remschnigg, und Gradišče – Schloßberg vom 1. März bis 30. November;
c) im Gebiet Großwalz – Duh na Ostrem vrhu ganzjährig.”
4. Artikel 4 des Abkommens erhält folgende Fassung:
“Artikel 4
(1) Die Teilnehmer am alpinen Touristenverkehr dürfen im Gebiet des anderen Vertragsstaates nur die im Artikel 2 des Abkommens angeführten und in der Natur markierten Wege benützen.
(2) Die beiden Vertragsstaaten werden für die Erhaltung und einheitliche Markierung der Wege sorgen.
(3) Der Aufenthalt auf dem Gebiet des anderen Vertragsstaates darf nach einem Grenzübertritt im Rahmen des Abkommens die Dauer von fünf Tagen, außer im Falle höherer Gewalt, nicht überschreiten.
(4) Die Grenzübergänge für den alpinen Touristenverkehr sind entsprechend den örtlichen Gegebenheiten als solche zu kennzeichnen.”
5. Artikel 7 Absatz 1 des Abkommens erhält folgende Fassung:
“Artikel 7
(1) Im Gebiet des Peč (Ofen), Kote 1508, wird anläßlich des traditionellen jährlichen Bergsteigertreffens ein Grenzübergang vom Hauptgrenzstein am Dreiländereck bis zum Grenzstein XXVII/277 errichtet. Die Öffnungszeiten dieses Grenzüberganges werden von den zuständigen Behörden festgelegt.”
(2) Für alle Benützer dieses Grenzüberganges gelten die Bestimmungen der Artikel 1, 5 und 6 des Abkommens sinngemäß.”
Artikel II
Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem die Vertragsstaaten einander mitteilen, daß die jeweiligen hiefür erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
Mit Inkrafttreten dieses Abkommens tritt der Notenwechsel zwischen der Republik Slowenien und der Republik Österreich über den Zugang zur Kirche St. Ponkratzen vom 26. April 1967 in der Fassung des Notenwechsels vom 16. Oktober 1992 außer Kraft.
Geschehen zu Wien am 9. Juni in zwei Urschriften, jede in slowenischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authentisch sind.
Für die Regierung
der Republik Slowenien:
Dr. Katja Boh e.h.
Für die Österreichische
Bundesregierung:
Dr. Helga Winkler-Campagna e.h.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po ob javi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 326-01/95-7/1
Ljubljana, dne 29. septembra 1995
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost