Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1991 z dne 17. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1991 z dne 17. 10. 1991, Kazalo


REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

714. Pravilnik o potnih listih in o vizumih ter o načinu vodenja evidenc o potnih listih in vizumih
715. Pravilnik o načinu izvajanja zakona o tujcih
716. Pravilnik o izvajanju zakona o nadzoru državne meje
717. Pravilnik o ugotavljanju in reševanju mejnih incidentov
718. Odredba o določitvi cene obrazca vloge za izdajo potnega lista in cene obrazca potnega lista
719. Odredba o pošiljanju podatkov o cenah
720. Sklep o načinu preračunavanja obrestnih mer iz dinarjev v tolarje
721. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečnega mesečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije avgusta 1991

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

722. Kolektivna pogodba za cestno gospodarstvo

OBČINE

Idrija

723. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o varstvu virov pitne vode
724. Odlok o razglasitvi domačije Gorenji Vrsnik 21 za kulturni spomenik

Kamnik

725. Sklep o uskladitvi postavk v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna občine Kamnik za leto 1991

Ribnica

726. Odredba o določitvi najvišjih cen
727. Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen

Slovenj Gradec

728. Navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja

Slovenske Konjice

729. Odlok o upravnih organih občine Slovenske Konjice
730. Sklep o ukinitvi dosedanjega in ustanovitvi novega javnega dobra - ceste v splošni rabi
731. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Škofja Loka

732. Pravilnik o redu in poslovanju na pokopališču Lipica-Škofja Loka
733. Pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz mestnega plinovoda v Škofji Loki
734. Merila in kriteriji o povračilih za priključitev na mestni plinovod v Škofji Loki
735. Merila in kriteriji za oblikovanje cen mestnega plina v Škofji Loki

Vrhnika

736. Odlok o krajevni turistični taksi v občini Vrhnika
737. Odlok o ustanovitvi službe komunalnega nadzora na območju občine Vrhnika
738. Odlok o zazidalnem načrtu za proizvodno poslovni objekt Splošno mizarstvo Vidmar Branko in Peter Rimska c. 33, log

POPRAVKI

1. Popravek Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
2. Popravek stanovanjskega zakona
3. Popravek sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine
4. Popravek sklepa o načinu in rokih, v katerih pooblaščene banke dostavljajo podatke o opravljenih nakupih in prodajah tujih plačilnih sredstev v neposrednih stikih
5. Popravek sklepa o načinu dostavljanja poročil o prometu in stanju sredstev na računih v tujini in o plačevanju in sprejemanju plačil za storitve prek kontokorentnega računa ter drugih podatkov ter o rokih za pošiljanje teh poročil
6. Popravek odredbe o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen (Ljubljana)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti