Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1991 z dne 11. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1991 z dne 11. 10. 1991, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

652. Stanovanjski zakon
653. Zakon o razvoju malega gospodarstva
654. Akt o imenovanju namestnice ministra za turizem in gostinstvo
655. Akt o imenovanju v Svet Banke Slovenije iz vrst neodvisnih strokovnjakov
656. Sklep Skupščine Republike Slovenije v zvezi z odstopom predsednika Sodnega sveta Republike Slovenije
657. Akt o imenovanju predsednika Sodnega sveta Republike Slovenije
658. Akt o izvolitvi sodnika Temeljnega sodišča v Kopru
659. Akt o izvolitvi sodnice Temeljnega sodišča v Ljubljani
660. Akt o izvolitvi treh sodnic Temeljnega sodišča v Celju
661. Akt o izvolitvi sodnika in dveh sodnic Temeljnega sodišča v Kopru
662. Akt o izvolitvi dveh sodnic Temeljnega sodišča v Kranju
663. Akt o izvolitvi treh sodnikov in dveh sodnic Temeljnega sodišča v Ljubljani
664. Akt o izvolitvi dveh sodnic in sodnika Temeljnega sodišča v Mariboru
665. Akt o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Ljubljani
666. Akt o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Ljubljani
667. Akt o razrešitvi sodnice Temeljnega sodišča v Kranju
668. Akt o razrešitvi sodnice Temeljnega sodišča v Novi Gorici
669. Akt o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Novi Gorici
670. Akt o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Mariboru
671. Akt o imenovanju namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Kranju
672. Akt o imenovanju namestnice javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani
673. Akt o razrešitvi predsednika Sodišča združenega dela Republike Slovenije
674. Akt o razrešitvi sodnika Sodišča združenega dela Republike Slovenije
675. Akt o imenovanju direktorja Slovenskega etnografskega muzeja, Ljubljana, za dobo štirih let
676. Akt o imenovanju direktorja Onkološkega inštituta, Ljubljana, za dobo štirih let

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije

677. Odlok o ustanovitvi Andragoškega centra Republike Slovenije
678. Soglasje k sklepu Sveta Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani
679. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
680. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
681. Navodilo o načinu preverjanja ustreznosti točkovanja stanovanj in stanovanjskih hiš

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

682. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
683. Navodilo za izvajanje 7. člena sklepa o vzdrževanju likvidnosti bank v plačilih do tujine
684. Navodilo za izvajanje 4., 11. in prvega odstavka 13. člena sklepa o vzdrževanju likvidnosti bank v plačilih do tujine
685. Navodila v zvezi z zajemanjem, obdelavo in prenosom podatkov za ugotavljanje odprtih terjatev in obveznosti do tujine
686. Sklep o dodatnih pogojih kreditiranja tujine
687. Sklep o pogojih in načinu registracije kreditnih poslov s tujino
688. Sklep o obračunavanju, izločanju in uporabi obvezne rezerve bank
689. Sklep o načinu določanja reeskontnih kvot
690. Sklep o omejevanju rasti bančnih plasmajev
691. Sklep o dajanju reeskontnih in lombardnih kreditov
692. Sklep o načinu in rokih, v katerih pooblaščene osebe dostavljajo podatke o opravljenih nakupih in prodajah tujih plačilnih sredstev v neposrednih stikih
693. Sklep o načinu dostavljanja poročil o prometu in stanju sredstev na računih v tujini in o plačevanju in sprejemanju plačil za storitve prek kontokorentnega računa ter drugih podatkov in o rokih za pošiljanje teh poročil
694. Sklep o obveznosti poročanja o opravičenih razlikah v vrednosti, nastalih pri plačevanju s tujino
695. Sklep o obveznosti in načinu poročanja o poslih nakupa in prodaje terjatev, o prevzemu obveznosti do tujine in o pobotu medsebojnih dospelih obveznosti in terjatev
696. Sklep o kriterijih bonitete tujih bank, pri katerih smejo imeti pooblaščene banke devizne račune
697. Sklep o pogojih, pod katerimi smejo pooblaščene banke kupovati in prodajati devize na tujih deviznih trgih
698. Navodilo o izvajanju odloka o plačilnem prometu

OBČINE

Celje

700. Odlok o zazidalnem načrtu za območje Plinarne v Trnovljah
701. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986, do leta 2000, dopolnjen 1989
702. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje-jug
703. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Lipa - Štore

Ljubljana

699. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen

Ljubljana Vič-Rudnik

706. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o upravnih organih občine Ljubljana Vič-Rudnik
707. Odlok o razglasitvi Podpeškega kamnoloma za naravni spomenik
708. Sklep o spremembah sklepa o imenovanju občinske volilne komisije
709. Sklep o prenehanju začasnega ukrepa družbenega varstva v študentskem centru v Ljubljani, C. 27. aprila 31

Ljubljana-Bežigrad

704. Sklep o ukinitvi Celodnevne osnovne šole France Bevk kot celodnevne osnovne šole
705. Sklep o ukinitvi oddelkov celodnevne osnovne šole na razredni stopnji v Osnovni šoli dr. Vito Kraigher

Ljutomer

710. Poročilo o izidu glasovanja na referndumu za uvedbo samoprispevka za območje KS Radoslavci naselja Godemarci, Radoslavci in Sitarovci
711. Sklep o uvedbi samoprispevka za KS Radoslavci naselja Godemarci, Radoslavci, Sitarovci

Postojna

712. Sklep o povišanju cen komunalnih storitev

Tržič

713. Odlok o komunalnih taksah v občini Tržič

MEDNARODNE POGODBE

Skupščina Republike Slovenije

4. Izjava o neoviranem pomorskem in kopenskem prometu v in iz Republike Slovenije
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti