Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev sprejet

Objavljeno: 19. 8. 2015

16. junija 2015 je Državni zbor RS sprejel Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki prinaša precej novosti. Razlog za pripravo novega zakona je nova ureditev oziroma nujnost, da se področje zaposlovanja dela in zaposlitve tujcev prilagodi Zakonu o tujcih (ZTuj), ki na podlagi prenosa Direktive 2011/98/EU uvaja koncept enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, ki se bo po novem na upravnih enotah izdajal v enotnem postopku.

Tako bodo tujci, ki bodo želeli pridobiti dovoljenje za prebivanje zaradi dela vse dobili na enem mestu, dodatno pa bodo enotno dovoljenje dobili tudi tujci, ki bodo opravljali sezonska dela.

Zavod RS za zaposlovanje bo dovoljenje za sezonsko delo izdalo v primeru, ko se bo to delo izvajalo do 90 dni v koledarskem letu in tako bodo tujci potrebovali za opravljanje dela le dovoljenje za delo in vizuma za kratkoročno bivanje, če ima država, iz katere tujec izhaja, vizumske obveznosti (če te ni, bo tujec v Sloveniji delal in prebival le na podlagi dovoljenja za sezonsko delo. V primeru pa, ko sezonsko delo traja dlje kot 90 dni, ga bodo tujci opravljali na podlagi soglasja za sezono k enotnemu dovoljenju.

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev prinaša tudi strožje kazni za kršitelje. Višina teh kazni je predlagana glede na težo posameznega prekrška oziroma ima višina kazni tudi odvračalni namen, saj se je v praksi pokazalo, da slovenski delodajalci v državah EU, kjer so kazni primerljivo visoke, niso pripravljeni kršiti njihovih predpisov.

Zakon ohranja raven zaščite tujih delavcev, tujci pa bodo v enotnem postopku dovoljenje za delo in prebivanje pridobili bistveno hitreje kot doslej.

Enotno dovoljenje se bo izdajalo v obliki izkaznice. Tujcu, ki bo v času veljavnosti izkaznice delodajalca zamenjal, mesto pri istem delodajalcu, želel delo nadaljevati po drugi pogodbi civilnega prava, se bo na podlagi soglasja zavoda izdala pisna odobritev in mu do izteka veljavnosti izkaznice te ne bo treba menjati.

V nov zakon so vključene še druge pomembne rešitve, med katerimi jih večina, v primerjavi z dosedanjo zakonodajo, pomeni poenostavitev oziroma odpravo določenih postopkov. Zakon se bo začel uporabljati 1. 9. 2015.

Vir: Vlada RS

AAA Zlata odličnost
|