Konec z vročanjem odpovedi pogodb o zaposlitvi z detektivi?

Objavljeno: 24. 6. 2015

Po prejšnjem ZDR, ki je napotoval na spoštovanje pravil Zakona o splošnem upravnem postopku, je bilo v praksi veliko težav. Ravno zaradi tega so sedaj pravila vročanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi določena v ZDR-1.

Za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi se smiselno uporabljajo pravila pravdnega postopka, kolikor ni drugače določeno v 88. členu ZDR-1. Smiselna uporaba pravil pravdnega postopka ostaja za tista vprašanja vročanja, ki jih ZDR-1 ne ureja (npr. vrnitev v prejšnje stanje, vročanje po pooblaščeni fizični ali pravni osebi).

Zakonodajalec se je s takšno ureditvijo želeli zogniti za povprečnega delodajalca precej kompleksni ureditvi vročanja po pravilih, je pa žal treba ugotoviti, da se je po drugi strani s tem bistveno podaljšal čas vročanja. S tem ko je vročanje po ZPP postalo zgolj subsidiarno, kar pomeni, da je primarno treba uporabiti pravila ZDR-1 (vročanje priporočeno s povratnico), je odpadla možnost vročanja po pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje pisanj kot registrirano dejavnost.

Več o pravilnem vročanju in o postopku zakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi si lahko preberete v novem priročniku Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, avtorice mag. Nine Scortegagna Kavčnik.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik

AAA Zlata odličnost
|