Kako postati član nadzornega sveta

Objavljeno: 30. 8. 2017

Slovenski državni holding (SDH) je 6. marca 2017 na podlagi določb Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države objavil javni poziv brez časovne omejitve zainteresiranim strokovnjakom in posameznikom, da posredujejo svojo prijavo v evidenco potencialnih kandidatov za člana organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države.

Vpis v Evidenco akreditiranih kandidatov za nadzorne svete družb v upravljanju SDH kandidati opravijo preko Portala kadrovske komisije SDH. Ob prijavi na javni poziv (splošna naborna pot) morajo kandidati za akreditacijo za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države na portalu navesti:
•    osebne podatke,
•    potrditev izpolnjenih pogojev po ZGD-1 in ZSDH-1,
•    potrditev izpolnjenih pogojev po Merilih KK,
•    podatke o izobrazbi, znanju tujih jezikov, želenem področju udejstvovanja, trenutni zaposlitvi,
•    življenjepis in
•    potrdilo o usposobljenosti za člana NS.

Potrdilo o usposobljenosti za člana NS kandidat pridobi z udeležbo na izobraževanju za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb, ki ga organizira pooblaščenec Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Aktualni razpis izobraževanja, ki bo potekalo 10., 17. in 24. oktobra v Ljubljani, je objavljen spletni strani dogodka.

Akreditacijski postopek, ki sledi prijavi kandidata preko Portala kadrovske komisije SDH, je namenjen ugotavljanju, ali potencialni kandidati izpolnjujejo zakonske pogoje za člana nadzornega sveta in splošna merila za akreditacijo. Posameznik, ki je veljavno akreditiran, je potencialni kandidat za nominacijo za člana nadzornega sveta družbe v upravljanju.

AAA Zlata odličnost
|