Intenzivno in učinkovito o prijavah na razpise v angleškem jeziku

Objavljeno: 24.06.2015

V poslovnem svetu nas povezanost z Evropo in celim svetom neprenehoma spodbuja k temu, da svoje znanje tujega jezika pri stiku s tujimi dobavitelji, podjetji in strankami nadgrajujemo in obenem prilagajamo danim poslovnim situacijam.

Poslovni stiki zahtevajo dobro osnovno znanje tujega jezika in skrb za njegovo kontinuirano nadgradnjo. Telefonski pogovori, pogajanja, poslovne predstavitve in vodenja sestankov v tujem jeziku so postali del vsakdana. Najti moramo primerne besede, fraze in tudi vedeti, v katerih kontekstih jih uporabiti. To znanje je danes ključnega pomena za uspešnost podjetja in njegovo prepoznavnost v poslovnem svetu.

Uspešnost pri vključevanju v evropske projekte in črpanju evropskih sredstev sta zadosten razlog, da obnovite znanje in pravila tvorbe besedil, ki se v pisni komunikaciji najpogosteje uporabljajo, se urite v spretnostih komunikacije na sestankih, obogatite besedišče in spoznate značilnosti izrazoslovja pri prijavah na sredstva EU.

Darija Mežnar Steklasa, direktorica jezikovnega centra Omnia