Zakaj objavljati predpise lokalnih skupnosti v Uradnem listu Republike Slovenije?

Objavljeno: 16. 3. 2016

Za predpise je v 154. členu Ustave Republike Slovenije določeno, da morajo biti objavljeni, preden začnejo veljati.

Državni organi svoje predpise objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije, uradnem glasilu države, predpisi lokalnih skupnosti pa morajo biti objavljeni v uradnem glasilu, ki ga lokalne skupnosti določijo same. Tako se tudi v skladu s 66. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) statut in drugi predpisi (odloki, odredbe, pravilniki in navodila) objavijo v uradnem glasilu. Uradno glasilo občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti pa določi občinski svet s statutom občine, ki kot temeljni predpis ureja organizacijo in delovanje občine.

Občine torej občinske predpise objavljajo v svojih uradnih glasilih, mnoge izmed njih pa so za uradno glasilo določile Uradni list Republike Slovenije.

In zakaj bi se odločili objavljati ravno v Uradnem listu Republike Slovenije?

Za to obstaja več razlogov. Zaradi pogostega izhajanja uradnega glasila je omogočena hitra objava predpisov, saj uradni list pogosto izide tudi večkrat na teden. Obvezno izide ob petkih, preostale dni pa se njegovo izdajanje razporedi glede na količino gradiva in tudi glede na potrebe različnih strank. Pred objavo vsa besedila pri Uradnem listu Republike Slovenije tehnično primerno obdelamo in tudi pregledamo. Trudimo se biti hitri in odzivni, nenehno tudi izboljšujemo naše storitve, tako tehnično kot vsebinsko.

Elektronska izdaja uradnega lista na spletni strani je dostopna 24 ur na dan, vse dni v tednu, vseh 365 dni v letu. Objave v uradnem glasilu so tako dostopne širši javnosti, spletna stran javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije je pogosto obiskana in cenjena kot pomemben vir informacij.

Elektronski podpis pri tem pomeni zaščito in zagotavlja avtentičnost objavljenega gradiva, saj v elektronsko podpisan dokument po objavi ni več mogoče posegati. Prav tako so objavljeni predpisi arhivirani v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.

Ob naštetem ne gre spregledati niti tega, da uradno glasilo države ne izhaja le v elektronsko podpisani PDF-različici, temveč tudi v obliki HTML. Ta oblika omogoča uporabnikom, da vzpostavijo povezave z različnimi predpisi, objavljenimi na spletni strani Uradnega lista Republike Slovenije.

Katere pa so prednosti še posebej za lokalno samoupravo v povezavi z objavljanjem predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije?

Vsi predpisi lokalnih skupnosti, ki so objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, so preneseni tudi v register lokalnih prepisov, v katerem so opremljeni z dodatnimi koristnimi metapodatki (veljavnost predpisa, datum začetka njegove veljavnosti, predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa, idr.). Tako je izpolnjena dolžnost občin, da morajo zagotavljati dostop do veljavnih predpisov vsej zainteresirani javnosti.

Pa še nekaj koristnih poudarkov čisto pred koncem: poleg spremljanja Uradnega lista Republike Slovenije na spletu se uporabniki še vedno lahko naročijo tudi tiskani izvod uradnega glasila ali pa se z naročnino na UL info tok odločijo za dodatne storitve. Storitev UL info tok uporabnikom med drugim omogoča, da izbrane predpise spremljajo glede na naravo svojega dela, o novi številki Uradnega lista Republike Slovenije so obveščeni takoj po objavi uradne, tj. elektronske izdaje glasila, s storitvijo UL info tok si lahko uredijo tudi lasten arhiv izbranih predpisov.

Bodite na tekočem in ne zamudite objav, ki so za vas pomembne.

Pokličite nas (tel. 01/200-18-33) in za 14 dni preizkusite storitev UL info tok brezplačno!

Vir: Uradni list RS

AAA Zlata odličnost
|