Uradni list Republike Slovenije

Naročnina

Naročnina na tiskano izdajo Uradnega lista RS za leto 2017 znaša 399,00 € (cena brez DDV) oziroma 436,91 € (cena z DDV).

Tiskani Uradni list RS je sestavljen iz uredbenega dela in mednarodnih pogodb.

Naročnina je sklenjena za nedoločen čas z odpovednim rokom dva meseca. Naročnina preneha dva meseca po pisni odjavi, poslani na naslov podjetja, šteto od zadnjega dne v mesecu, v katerem je dana odpoved.

Naročilnico pošljite po faksu 01/200 18 25 ali po pošti na naslov Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.

Naročnina na storitev UL info tok znaša 249,00 € (cena brez DDV) oziroma 303,78 € (cena z DDV).

Storitev UL info tok vsebuje:
  • obveščanje o slovenskih in mednarodnih javnih naročilih ter o novih odločbah revizijskih postopkov za izbrana javna naročila,
  • obveščanje o na novo objavljenih predpisih, javnih razpisih in drugih objavah,
  • predpise v priročnem PDF-formatu in
  • zakonodajo držav članic EU na enem mestu. Več …

Storitev lahko naročite na www.ulinfotok.si, kjer jo lahko tudi brezplačno preizkusite. Na voljo vam je tudi klasična naročilnica, ki jo pošljite po faksu 01/425 14 18, na e-naslov ulinfotok@uradni-list.si ali po pošti na naslov Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.

Za informacije o storitvi UL info tok pokličite po tel. 01/200 18 33.

Nazaj

Prijava